rugpjūčio 22, 2019, 11:18:36

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Strateginis Lietuvių Pajėgų planas

Pradėjo Tomas M., gegužės 28, 2013, 01:04:46

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Tikiuosi čia vyks diskusijos, kuriant strateginį planą, skirtą apginti mūsų vertybes valstybiniame, politiniame ir visuomeniniame lygmeny. Aprašymas: http://tavorankose.org/strategines-lietuviu-pajegos

Silvija

Kaip pirmą, patį svarbiausią, uždavinį siūlau Lietuvos tikinčiųjų (ne tik katalikų, bet ir stačiatikių) visuomenei apsvarstyti ir įgyvendinti Lietuvos paaukojimą Dievui - tai galėtų būti Visuotinės Mišios - Perkeitimas, kuris panaikintų tą prakeiksmą, kurį užtraukė mums ant galvų Europos Sąjunga, atsisakiusi Dievo globos ir iš Konstitucijos išbraukusi Jo Švenčiausiąjį Vardą.

Tomas M.

Na, šis tas jau yra nuveikta:

Citata1934 m. liepos 1 d. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas iškilmingai atliko Lietuvos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą. Tai buvo padaryta prie didžiojo altoriaus ,,Kristaus Karaliaus" paveikslo, tapyto dailininko Jono Mackevičiaus, kuriame vaizduojamas Jėzus su kryžiumi ant peties, deja nėra žinių, dėl šio paveikslo likimo.

Peršokame sovietmetį ir 1990 m. birželio 14 d. pasirašytas Lietuvos paaukojimo Švč. Jėzaus širdžiai aktas simboliškai patvirtino Bažnyčios ir valstybės sutarimą, krikščionišką pilietinės raidos orientaciją.


Iš mano ruošiamo straipsnio ;)

Silvija

Antru numeriu aš, kaip maldos žmogus, siūlau lygiagrečiai burti nuolat veikiantį įsipareigojusių žmonių Maldos frontą. Neseniai gavome kvietimą jungtis į maldos akciją, kurio tekstas toks:

CitataTampa aišku, kad esame didžiulio pavojaus akivaizdoje. Lietuvoje bandoma priimti du teisės aktus (žr. trumpą aprašą žemiau), kuriais griovimas nukreiptas į labiausiai pamatinius dalykus - šeimą ir vaikus. Apie Vaiko teisių apsaugos įstatymą daug girdime žiniasklaidoje. Tačiau ne mažiau pavojinga ir ,,Stambulo konvencija". Apie ją žiniasklaidoje mažai girdime, ją bandoma priimti tyliai, nesukėlus visuomenėje triukšmo.

Čia kovojame ,,ne su kūnu ir krauju". Tad šalia politinių priemonių visų pirma turime pasitelkti dvasines, ypač maldą. Todėl kviečiame įsipareigoti pastoviai maldos intencijai: kad Dievas apsaugotų Lietuvą nuo šio blogio. Melskimės mums priimtina pasirinkta forma, asmeniškai ir maldos grupėse. Kartu melskime, kad ši situacija pasitarnautų daugybės žmonių dvasiniam ir moraliniam prabudimui ir Lietuvos atgimimui.

Kvieskime į šią maldą kuo daugiau žmonių. Melskimės visą vasarą, o paskui matysime, kur Dievas mus kviečia.Nuoširdžiai, maldos bendrystėje,

Gyvieji Akmenys


Manyčiau, kad intencija kad Dievas apsaugotų Lietuvą nuo visokio blogio turėtų būti meldžiamasi neterminuotai.

Aukštyn