liepos 05, 2020, 07:52:32

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Katalikų ir ortodoksų (stačiatikių, pravoslavų) santykiai

Pradėjo Pilgrim, lapkričio 15, 2013, 17:30:19

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

CitataČia maždaug gautųsi, ir vieni turi savo ligų ir kiti, o susijungus tos ligos neišnyks, bet sukris į vieną vietą...  :-\


Ką žinai... Būna situacijų, kai demonai demonus ima naikinti. Meną sumušti juos kaktom buvo įvaldę jurodyvai.

Pilgrim

CitataNors jei kažkaip prisijungę ortodoksai išmuštų modernizmą iš RKB tai būtų smagu.

spėju, kad modernizmas Bažnyčios mintyje suvokiamas kitaip, negu šiame sakinyje.
Ir jei RKB nustotų būti čia ir dabar t. y. šiandien jai būtų "šakės".

CitataŠeimos sinodo antrame etape, su tokiais požiūriais, kurie buvo bandomi prastumti ten

nuliūdinsiu, nieko kas prieštarautų Magisteriumui, nebuvo "stumiama" Sinode.

Tomas M.

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 04, 2015, 07:02:36
CitataŠeimos sinodo antrame etape, su tokiais požiūriais, kurie buvo bandomi prastumti ten

nuliūdinsiu, nieko kas prieštarautų Magisteriumui, nebuvo "stumiama" Sinode.


Pilgrim, suprantu kad Lietuvą daugmaž tik "rožinės" Vatikano Radijo naujienos pasiekdavo, nors Arche.lt su propatria.lt kažkiek bandė tą disbalansą panaikinti.

Deja, yra kitaip. Nežinau, kiek turėjai laiko domėtis Sinodu, bet aš sekiau jį bemaž kiekvieną dieną: skaičiau apžvalgas; klausiau dalyvių, žurnalistų, apžvalgininkų, vyskupų interviu; skaičiau kai kuriuos Sinodo pranešimus. Deja, mintyse, kai kurių vyskupų išsakytose Sinode buvo labai daug neaiškumo, o kai kuriais atvejais jos panašėjo į tikras erezijas (čia ne mano, bet Bažnyčios vyrų vertinimu)... Jei tau būtų tekę susipažinti su Rytų katalikų pranešimais, būtum pamatęs, kad jie buvo be galo sunerimę visu vyksmu ir kur jis gali nuvesti.

Ačiū Dievui, kad blogų dalykų neprasisunkė iki galutinio dokumento (beveik), bet tai buvo didelės ir atkaklios kovos, kur "kardinolas stojo prieš kardinolą", rezultatas.

Pilgrim

CitataJei tau būtų tekę susipažinti su Rytų katalikų pranešimais, būtum pamatęs, kad jie buvo be galo sunerimę visu vyksmu ir kur jis gali nuvesti.

ar garantuoji, kad man neteko susipažinti su Rytų katalikų pranešimais ?

Citata"kardinolas stojo prieš kardinolą"

taip gali sakyti tas kuris ten buvo ir stovėjo įvykių centre ir tai regėjo savo akimis, įvykių liudininkas.


Tomas M.

Tai tu manai, kad tai pasakoję ten buvę kardinolai melavo?

Silvija

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 03, 2015, 13:57:21
...vargu ar ortodoksai norėtų jungtis...


Mūsų pamėgtas ortodoksas, išvaikščiojęs įvairių krikščioniškų konfesijų bažnyčias, padarė įdomų interviu su filosofu, religijos studijų magistru Timofeju Murašovu apie rusų filosofiją, jos formą, pagrindinius atstovus, pagrindines temas. Aptariamas rusiškasis nihilizmas, kasdienio pasaulio filosofija, radikalioji krikščionybė, krikščionio laikysena pasaulio atžvilgiu. Ten jie atskleidžia ir vieną pranašingą filosofinę mintį apie krikščionių susivienijimą, yra net prisimenama A. Maceinos įžvalga, kad tai įvyks Lietuvoje :)

http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=69405

Augustas

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 08, 2015, 23:52:30
Tai tu manai, kad tai pasakoję ten buvę kardinolai melavo?


Tikriausiai ne taip supratai, ką Tau pasakojo. Pvz., man kardinolas pasakojo, kad nebuvo jokių barnių ar partijų tarpusavio kovos, viskas vyko konstruktyviai, ramiai, be pasidalijimų į tarpusavyje besiginčijančias partijas ar grupuotes.  :-\ 

Tomas M.

Labai geras straipsnis/nuomonė apie ekumenizmą. Kam ekumenizmas svarbus, būtinai rekomenduoju paskaityti. Viena svarbi mintis - ekumenizmas ar kaip autorius labiau linkęs vadinti - ekumeninis sąjūdis - pirmiausiai skirtas toms pusėms, kurios remiasi Apaštalų mokymu ir Tradicija, tokiu būdu kalbame apie katalikų ir įvairių Rytų Bažnyčių santykius.

CitataNors, dar kartą pabrėžiu, ekumenizmas yra tik krikščionių reikalas, ir, visų pirma, Apaštališkosios Tradicijos, Apašališkosios Įpėdinystės sekėjų (ar bent siekiančių ja sekti)...Taigi, mano kertiniai teiginiai:

1. Katalikiškas ir ortodoksiškas ekumenizmas nėra modernizmas (jei tai suprantame kaip tiesos išsižadėjimą), nes neneigia Šventosios Tradicijos ir Apreiškimo;
2. Tikras ekumeninis suartėjimas turi vykti per atsigręžimą į Šventąją Tradiciją ir per pozicijų suderinimą;
3. Reikia tirti realų realių žmonių tikėjimą ir jį lyginti, realų mūsų Bažnyčių tikėjimą šiandien, o ne ginčytis istorinėmis temomis ,,kas pirmas pradėjo", nes pastarasis klausimas neturi prasmės. Iš šiandien gyvenančių žmonių nei vienas nedalyvavo schizmoje.


Ortodoksas - Atsakymas žmogui iš Pijaus X brolijos tikinčiųjų.

Pilgrim

CitataNors, dar kartą pabrėžiu, ekumenizmas yra tik krikščionių reikalas, ir, visų pirma, Apaštališkosios Tradicijos, Apaštališkosios Įpėdinystės sekėjų

tai nėra Katalikų Bažnyčios požiūris. KB jis platesnis ir apima visus išpažįstančius Kristų, kaip Išganytoją, nepriklausomai nuo Tradicijos ar Įpėdinystės linijos.

Tomas M.

Senas, bet geras straipsnis, palyginant Rytų ir Vakarų dvasingumo vystymąsi sovietmečiu, kodėl ortodoksai išlaikė tradicinę liturgiją, o katalikai nusprendė priimti modernumą ir kokios buvo to pasekmės:

T. Stanislovas Dobrovolskis, Pravoslavai dar meldžiasi... Kun. E. Naujokaičio pokalbis su T. Stanislovu Dobrovolskiu OFM Cap Paberžėje 2004 m. liepos 13 d.

Čia man labai prisimena senas posakis: "lex orandi lex credendi lex vivendi", apie kurį rašė ir Ortodoksas.

Tomas M.

Įdomi naujiena, Rytų apeigų katalikų kunigams JAV, po 85 metų draudimo vėl leista kurti šeimas  :o

Įdomu ar bus masinis kunigų "exodus" į Rytų apeigų pusę?  :-\

Eastern-Catholic Married Priesthood Authorized in North America

Pilgrim

Atsižvelgiant į Europos patirtį, tai migracijos nebuvo.

Sigitas

Sveiki, broliai ir sesės Kristuje Jėzuje!
Nežinau, ar jūs žiūrėjote, youtubėje radau įdomų video, rusų kalba, pravoslavų profesoriaus Aleksejaus Osipovo, apie tai, kokia yra situacija santykiuose tarp Ortodoksų Pravoslavų, Romos Katalikų ir Protestantų bažnyčių aukščiausiuose lygiuose.

kukulis

Aleksejus Osipovas - profesorius, kuris gali papasakoti daug įdomaus ir gerai perteikia ankstyvųjų laikų krikščionių pasaulėžiūrą.

Tačiau kas liečia katalikų ir ortodoksų santykius, tai jis yra labiau skaldytojas nei vienytojas.

Varlė keliauninkė

Dėl skaldytojo, kukulis gerai pastebėjo. Va ir metropolitas Ilarionas sako, kad pas juos santykių su katalikais klausimu vienybės nėra. Vieni "kieti" kaip mūsiškiai lefebristai, kiti lankstūs linkę kalbėtis.. Žinia, kad kietas nelankstus medis vėtroj greičiau nulūžta nei liaunas.

Čia įdomi Ilariono paskaita apie Bažnyčios skilimą, Rytų ir Vakarų Bažnyčių skirtumus ir panašumus, kryžiaus karus ir t. t. Sakyčiau gan atviras ir objektyvus kiek įmanoma požiūris. Be politikos.
https://www.youtube.com/watch?v=U7DakeJYkZ8

Pilgrim

Peržiūrėjau su įdomumu ...  :-\
istorijos faktai ir lieka faktais, bet ... toliau prasideda interpretacijos
o kai kurie istorijos momentai interpretuojami katalikų bei ortodoksų truputį skirtingai
pvz. popiežiaus primatas
tačiau visai įdomu

Sigitas

Citata iš: kukulis  sausio 24, 2016, 10:41:29
Aleksejus Osipovas - profesorius, kuris gali papasakoti daug įdomaus ir gerai perteikia ankstyvųjų laikų krikščionių pasaulėžiūrą.

Tačiau kas liečia katalikų ir ortodoksų santykius, tai jis yra labiau skaldytojas nei vienytojas.
Skaldo ne jis. Nežinau ar visą tą lekciją perklausėte, ten vienoje vietoje, kažkur ties viduriu, jis cituoja Romos Katalikų Bažnyčios dokumentą apie nusistatymą santykio, kur kitos krikščioniškos bažnyčios, įskaitant ir pravoslavus, laikomos jokiu būdu ne sesėmis, bet žemesnio rango, o katalikai save laiko lyg motina. Va tai ir yra skaldytojas, o profesorius Osipovas tik cituoja ir konstatuoja faktus, kurie, žinoma, mums, katalikams, neparankūs.

Popiežiaus neklaidingumo dogma tikrai nekyla iš Šventojo Rašto ir šventosios Tradicijos (Magisteriumo). Tokią dogmą turi tik Romos Katalikų Bažnyčia. Ar ji padeda suartėt Rytų ir Vakarų Bažnyčioms? Ne!

Indulgencijos (atlaidai) irgi vien Romos Katalikų Bažnyčioje tėra praktikuojami.

Ir apskritai kas toks yra popiežius? Tik vienas iš keturių buvusios vieningos Bažnyčios vadovų. Koptų Bažnyčia taip pat turi popiežių. Graikų, Jeruzalės ir Rusijos Pravoslavų Bažnyčios taip pat turi panašų vadovą, tolygų popiežiui. Iki schizmos (skilimo) ~1075 m. buvo Bažnyčia vadovaujama Konstantinopolio, Rusijos, Romos, Graikijos lygių vadovų, o schizmos metu atsiskyrė vienas Romos sparnas ir pasivadino Visuotine Bažnyčia. Kiti trys taip ir pasiliko vieningi, dabar vadinami Pravoslavų Bažnyčia.

Taigi, kas skaldo?

P.S. redaguoju savo žinutę, nes radau tą vietą (panašiai nuo 47 minutės to video įrašo) , kur Osipovas skaito RKB dokumento ištrauką apie nusistatymą santykių tarp katalikų ir kitų krikščioniškų bažnyčių. Patariu pasiklausyti dar kartą.  ::)

Kaštonas

"Taigi, kas skaldo?"
Turi dvasių skyrimo charizmą?

47 min "taigi -jokia mes ne sesė" - emocijos!!!

Sigitas

Citata iš: Sigitas  sausio 25, 2016, 08:16:14... apskritai kas toks yra popiežius? Tik vienas iš keturių buvusios vieningos Bažnyčios vadovų. ...
Noriu pataisyti savo pasisakymą. Apsirikau - ne keturių, bet penkių: Jeruzalės, Konstantinopolio, Romos, Aleksandrijos ir Antiochijos patriarchų. Beje, ačiū sesei Kristuje, Varlei Keliauninkei už nuorodą į gerą paskaitą!  :thumbup:

Pilgrim


Aukštyn