Estrelos projektas - Europos Sąjungos planai neigiamai įtakoti vaikų lytinį švietimą

Pradėjo Varlė keliauninkė, lapkričio 21, 2013, 09:12:57

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Varlė keliauninkė

Spalio 23, 2013, 14:51:17 »
Citata iš Silvija Spalio 23, 2013, 14:51:17 »
Mūsų socdemai EP balsavo už Estrelos projektą :o, kiti - Andrikienė, Morkūnaitė, Landsbergis, Paksas, Tomaševskis - prieš.

Štai mūsų "uolieji parlamentarai", kurie balsavo už šitą sveiku protu nesuvokiamą projektą: V. Blinkevičiūtė, A. Paleckis ir L. Donskis, kuris visuomenėje pristatomas kaip "filosofas"... na na. Tai juos su šituo š ir "sveikiname" :-(

"Susimąstykime, ko mums ir mūsų vaikams linki išrinktieji parlamentarai? Kur mus veda tokie ir panašūs projektai? Šiame projekte siūloma 0 - 4 metų amžiaus vaikus skatinti masturbuotis. Niekas nėra atlikęs tyrimų, kas ištiks tuos vaikus, kuriuos masturbuosime nuo gimimo. Panašu, kad kitų žmonių jiems tiesiog nebereiks - jie pasitenkins savimi" - rašoma Lietuvos šeimos centro tinklapyje
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/apie-estrelos-projekta/

Tomas M.

Po to, kai Donskis bernardinų palėpėje auklėjo lietuvius tapti "išsilavinusiais" ir ramiai žiūrėti, kaip į Viešpaties veidą mėtomas mėšlas, viskas su juo pasidarė aišku.

Pilgrim


Silvija

Atnaujinta informacija: http://www.lietuvosseimoscentras.lt/apie-estrelos-projekta/

CitataDeja, lapkričio 27 d.  Editos Estrelos rezoliucija dėl ,,Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių" komitete vėl buvo patvirtinta net pažeidžiant Europos Parlamento procedūras. Tai  reiškia, jog gruodžio 10 d. dėl rezoliucijos jau bus balsuojama plenarinėje sesijoje.

Kviečiame jus KUO SKUBIAU rašyti mūsų Europos parlamentarams ir raginti nebalsuoti už šį dokumentą. Laiko turime nedaug.


Juk galime nusiųsti laišką tiek asmeniškai, tiek ir nuo TR :-\, gal kuris iš mūsų norėtų sukurpti patį tekstą?

Tomas M.

Reikia stebėti didesnių organizacijų veiksmus, nes manau tikrai bus ruošiamas bendras kreipimasis, prie kurio mes galėtume pridėti mūsų bendruomenę.

Pilgrim

Lietuvos šeimos centras: ,,kuo skubiau rašykime savo parlamentarams"

Lietuvos šeimos centras kreipiasi į visuomenę, ragindamas ,,KUO SKUBIAU rašyti mūsų Europos parlamentarams ir raginti nebalsuoti už šį dokumentą. Laiko turime nedaug."

,,Sutinkame, kad svarbu tinkamu metu ir tinkamais žodžiais kalbėti vaikams apie seksualumą. Tačiau nerimą kelią minėtoje rezoliucijoje pateiktos gairės ką  priklausomai nuo amžiaus vaikas turėtų žinoti apie savo seksualumą ir kas yra skatinama" - teigia Lietuvos šeimos centro atstovai.

,,Dokumente esančioje matricoje (nuo 38 psl.) siūloma informuoti 0-4 metų vaikus ,,kokį džiaugsmą ir malonumą suteikia savo kūno lietimas, masturbacija ankstyvoje vaikystėje". Mūsų supratimu, šiame projekte siūloma 0 - 4 metų amžiaus vaikus skatinti masturbuotis. Kur mus veda tokie ir panašūs projektai?" - klausia LŠC.

Minėta rezoliucija buvo sugrąžinta toliau tobulinti komitete. Deja, už šį projektą balsavo V. Blinkevičiūtė, J.V. Paleckis ir L. Donskis. Kiti susilaikė arba balsavo prieš. Susimąstykime, ko mums ir mūsų vaikams linki išrinktieji parlamentarai?

Deja, lapkričio 27 d.  Editos Estrelos rezoliucija dėl ,,Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių" komitete vėl buvo patvirtinta net pažeidžiant Europos Parlamento procedūras. Tai  reiškia, jog gruodžio 10 d. dėl rezoliucijos jau bus balsuojama plenarinėje sesijoje.

Europos parlamentarų kontaktai:
Juozas Imbrasas: juozas.imbrasas@europarl.europa.eu
Vytautas Landsbergis: vytautas.landsbergis@europarl.europa.eu
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė: radvile.morkunaite-mikuleniene@europarl.europa.eu
Rolandas Paksas: rolandas.paksas@europarl.europa.eu
Justas Vincas Paleckis: justas.paleckis@europarl.europa.eu
Algirdas Saudargas: algirdas.saudargas@europarl.europa.eu
Laima Liucija Andrikienė: laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu
Zigmantas Balčytis: zigmantas.balcytis@europarl.europa.eu
Vilija Blinkevičiūtė: vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu
Leonidas Donskis: leonidas.donskis@europarl.europa.eu

Lietuviškai detaliau:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-26-es-vaikams-seksualinio-pasitenkinimo-pamokos/110686

Apie euro balsavimą:
http://www.europeandignitywatch.org/day-to-day/detail/article/update-estrela-report-adopted-in-committee-back-on-the-plenary-agenda-for-december-10.html

Su projekto gairėmis lietuvių kalba galite susipažinti:  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-22- europarlamentas-atmete-dokumenta-apie-lytine-ir-reprodukcina-sveikata-bei-teises/109085 .
Angliška dokumento versija: WHO_BZgA_Standards (1)

Pilgrim


PASTORACINIAI IŠŠŪKIAI ŠEIMAI EVANGELIZACIJOS KONTEKSTE

Vyskupų sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos parengiamasis dokumentas

http://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=9823

Tomas M.

Priklausau tokiai iniciatyvinei grupelei, tai atrodo reikalai pajudėjo:

CitataLaba diena, prašau visų pagalvoti, susirinkti kontaktus kam galėtų būti aktualu pasirašyti po kreipimusi dėl Estrelos rezoliucijos.

Pranešimas šiandien bus baigtas redaguoti ir tikiu, kad jau rytoj galėsime platinti, su kvietimu pasirašyti.

Kas gali man atsiųsti ar į google docs įmesti galimų adresatų sąrašą?

seimo nariai,
LSDP partija,
mass medija
...

spaudoje susidomėjimas yra, taigi turime realių šansų būti išgirsti. Masturbacija pramušė mass mediją :)

Kristina


Aš pasiūlysiu ir mus, bet jei kas žinote ar turite priėjimą prie organizacijų, bendruomenių, religinių ordinų ar pan. duokite man žinoti, aš įdėsiu kontaktus.

Silvija

Reikia per organizacijas, bet galima ir asmeniškai. Aš jau praeitą savaitę išsiunčiau. Kaip suprantu, nelabai turime laiko kurti tekstus, tai manyčiau galim kopijuot ir siųst (jei kas nepatiks, pratrinkit, aš pati iš kelių tekstų vieną pasidariau :)) Nepamirškit paredaguoti paskutinį sakinį ;)

CitataGerb. europarlamentarai,

Esu labai susirūpinusi dėl Estrelos rezoliucijos priėmimo komitete š.m. lapkričio 27 d., bet dar turiu vilties ir labai prašyčiau nepasirašyti šio dokumento būsimoje plenarinėje sesijoje gruodžio 10 dieną. Šios rezoliucijos nuostatos prieštarauja sveikam žmogaus protui ir moralinėms nuostatoms. Ji šokiruoja ne tik tikinčius, bet ir netikinčius žmones. Savaime suprantama, kad svarbu  tinkamu metu ir tinkamais žodžiais kalbėti vaikams apie seksualumą, tačiau nerimą kelia minėtoje rezoliucijoje pateiktos gairės, o žemiau išvardinti teiginiai yra supuvusios, iškrypėliškos visuomenės formavimas, vaiko - jautriausio visuomenės nario - tvirkinimas.

Sovietinė Sąjunga stengėsi piliečių smegenis praplauti savo antihumaniška demagogija. Europos Sąjunga savo piliečiams užtikrina ekonominę gerovę, teisę į mokslą, kultūrinius mainus, bet skaitant šią rezoliuciją susidaro įspūdis, kad ji pūna iš vidaus.  Ir tai, ką užsimojo sukurti naujos ideologijos  "inžinieriai", yra didelė veidmainystė. 

Labai prašyčiau užkirsti tam kelią.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,ES šalys narės šia rezoliucija raginamos užtikrinti, kad lytinis švietimas būtų privalomas visiems vaikams bei paaugliams (tiek mokykloje, tiek už jos ribų), atsižvelgiant į skirtingų amžiaus grupių bei lyčių poreikius. Rezoliucija ES šalys narės kviečiamos įtvirtinti privalomą lytinį švietimą, vadovaujantis Standartais lytiniam švietimui Europoje, išleistais bendromis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bei Vokietijos Federalinio sveikatos švietimo centro pastangomis. Šiuose ,,Standartuose", be kita ko, galima rasti daugybę protu sunkiai suvokiamų reikalavimų, išskirstytų skirtingoms vaikų amžiaus grupėms:
0-4 metų amžiaus vaikai turi būti informuojami apie: ,,malonumą bei pasitenkinimą, pasiekiamą liečiant savo kūną ", ,,ankstyvosios vaikystės masturbaciją", ,,įvairių rūšių šeimyninius santykius", ,,teisę tyrinėti skirtingas lytines tapatybes", ,,teisę atrasti nuogumą bei tyrinėti kūną, būti smalsiam" ir t.t. Šios amžiaus grupės vaikai taip pat turėtų ugdytis ,,smalsumą savo bei kitų kūnų atžvilgiu" bei ,,pozityvų požiūrį į kitokią seksualinę gyvenseną propaguojančius".
4-6 metų vaikai turėtų būti supažindinti su ,,malonumu bei pasitenkinimu, pasiekiamu liečiant savo kūną ", ,,ankstyvosios vaikystės masturbacija", ,,tos pačios lyties asmenų santykiais", ,,seksualiniais jutimais (artimumas, malonumas, susijaudinimas) - integralia žmogiškųjų jausmų dalimi", ,,įvairių rūšių (šeimos) santykiais", ,,skirtingomis šeimos sampratomis". Galiausiai vaikams turi būti padedama išsiugdyti ,,pagarbą" minėtoms įvairaus pobūdžio gyvensenoms bei jų koncepcijoms.
6-9 metų vaikų mokymas turi būti tęsiamas juos išsamiau supažindinant su ,,malonumu bei pasitenkinimu, pasiekiamu liečiant savo kūną (masturbacija/savęs stimuliavimas)". Tokio amžiaus vaikams taip pat derėtų pristatyti ,,skirtingus būdus pastoti" bei ,,pagrindinę kontracepcijos idėją (galimybė planuoti šeimą ir priimti sprendimus jos atžvilgiu)".
9-12 metų vaikai turi būti informuoti apie ,,pirmąją seksualinę patirtį", ,,orgazmą", ,,masturbaciją" ir išmokti ,,priimti atsakingą - teigiamą ar neigiamą - sprendimą seksualinių potyrių atžvilgiu", taip pat ,,efektyviai naudoti prezervatyvus bei kontraceptines priemones"."

Pagarbiai -
Silvija L., keturių vaikų mama

Silvija

Štai europinė iniciatyva parašų rinkimui, nežinau tik, ar galima rašytis dukart :-\

CitataDear MEP:
On 22nd October, the Estrela report introducing "Sexual and Reproductive Health and Rights" will be discussed in the European Parliament. This document promotes abortion as a fundamental right, attacks the rights of parents, and discourages conscientious objection.
It is important that the Estrela Report is blocked from passing into law. We are asking that the European People's Party MEPs to completely reject the Estrela report.
Vote NO to the Estrela Report!


http://www.citizengo.org/en/430-reject-eu-draft-resolution-promotes-abortion

Pilgrim

Pasižiūrėkit laidą ...
... perspektyvos ;) ... ko iš esmės siekiama su panašiais projektais
http://www.youtube.com/watch?v=g5CrVEowWdU
perspėju ji rusų kalba, tačiau nepaprastai informatyvi

Tomas M.


Pilgrim


Pilgrim


Gruodžio 10 d. Europos Parlamente bus balsuojama dėl europarlamentarės Editos Estrelos pateiktos rezoliucijos ,,Dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių".

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvos-tevu-forumas-ir-baznycia-sokiruoti-vaikams-reikia-meiles-o-ne-sekso.d?id=63485808#ixzz2myYryNVJ

Tomas M.

Šį vakarą Laisvoji banga 21 val. Rolandas Paulauskas su B. Obeleniene apie Estrellos projektą.

SEKA:
1) referendumo reikalai (Zenonas Vaigauskas) vaikų tvirkinimo projektas -Estrellos projektas (komentuoja Birutė Obelenienė) , Argentinos išdykėlės ;
2) ar taip jau Lietuvoj blogai?
3) inteligento spindesys ir skurdas;
4) apie žinias,knygas ir Maskvos agentus;
5) nuo naktigonės laužo ir prie valdžios lovio;
6) toliau apie keturias lietuvių tautas.

Graži eiga būtų tokia:Jūs klausote,skambinate tel.+370 5 2333212 ir rašote pamąstymus.Jūsų NAKTIGONĖS pašnekovas Rolandas Paulauskas

10:00 kalba prof. Obelienė apie Argentinos išdykėles, Estrelą

28:43 klausytojos skambutis, perskaityti EP vice p. atsakymas š Lietuvos tėvų ir dvasininkų kreipimasi, Estijos EP atsakymas ir palaikymas. Archyvinis laidos įrašas:

http://www.laisvojibanga.lt/wp-content/uploads/2013/12/LB_log_2013_1209_21val.mp3

*******************************
NAKTIGONĖ SU R.PAULAUSKU (kiekvieną pirmadienį, 21-23:00)

Laisvoji Banga
Klausykite per radiją ar internetu:
Vilniuje - 104.7
Klaipėda - 104.1
Palanga - 94.4
Kaune -104.5
Šiauliuose -104.3
kiti miestai ieškokite čia: http://www.laisvojibanga.lt/

ARBA INTERNETU:

http://www.klausyk.lt/lt/visos_radijo_stotys/?id=5522

http://www.laisvojibanga.lt/

-----------------------------------------------------------------------

Skambinkite, Klauskite, Išreiškite SAVO NUOMONĘ. Būkime aktyvūs!

STUDIJOS telefonas: 8 5 233 32 12
KLAUSIMUS jau galite užduoti ČIA: http://www.laisvojibanga.lt/naktigone-su-rolandu-paulausku/
-----------------------------------------------------------------------

Naktigonės laidos įrašai skelbiami YOUTUBE:
Gilvydės kanalas: http://www.youtube.com/user/Gilvyde?feature=watch

Tomas M.


Giedrė

Nesu labai optimistiška šiuo klausimu.  :no-no: Mano nuomonė tokia, pirmiausia Lietuvoje apsibrėžkime įstatymais normalios šeimos sampratą kaip vyro ir moters santuokinę sąjungą, uždrauskime abortus, o po to jau mokykime kitus. Kad galėtume mokyti Europą, reikia pirmiausia patiems padoraus gyvenimo pavyzdį rodyti, kaip kroatai ar lenkai daro. Aš tam "Estrelos" projektui nepritariu, todėl ir pasirašiau prieš jį internetu, bet manau, kad tokiais klausimais reikia Lietuvoje dirbti kasdien, o ne "ant smūgio", kai viskas jau dega. Antra vertus, jeigu savo tautos vaikus tokiu greičiu žudysime abortais ir darkysim šeimas skyrybomis , tai manau, kad mums tie "projektai" jau beveik nebe pakenks, nes išnyksim kaip tauta anksčiau, nei jie bus realizuoti.

Pilgrim


Silvija


Giedrė

Tikras stebuklas ... Matyt dar Europoje yra sveiko proto asmenų. Jau maniau, kad beveik nebe  :thumbup:

Aukštyn