liepos 11, 2020, 12:28:30

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Katalikiškos šeimų bendruomenės

Pradėjo Pilgrim, gruodžio 17, 2013, 16:42:45

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

PilgrimKana yra tarptautinės ,,Chemin Neuf" (pranc. k. ,,Naujasis Kelias") bendruomenės misija šeimoms. Šią bendruomenę 1973 m. Prancūzijoje įkūrė  jėzuitas Lorent Fabre. Tai katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu, kurios dvasingumas remiasi šv. Ignaco Lojolos mokymu bei charizminio atsinaujinimo patirtimi. 1980 m. Prancūzijoje pradėtos organizuoti rekolekcijos sutuoktinių poroms. Po rekolekcijų poros, norėjusios toliau tęsti jų metu gautą ugdymą ,,Chemin Neuf" bendruomenės parengtoje programoje, pradėjo burtis į grupeles, pavadintas Kanos brolijomis (pagal pasakojimą iš  Jono evangelijos apie vestuves, kuriose šeimininkai pristigo vyno (Jn 2, 1-12)).  Kanos brolijos išplito visame pasaulyje.  Šiuo metu jos gyvuoja 50 šalių visuose 5 kontinentuose.

Svarbiausias bendruomenės tikslas - padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu,  stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis, kurios patiria įvairius sunkumus, krizes ar nori pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Ypatingas dėmesys skiriamas poros pamaldumo ir  dvasingumo ugdymui.

Marijos Radijos laida
http://www.kana.lt/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-27-21-45-aktualijos.mp3

puslapis internete
http://www.kana.lt/

Pilgrim

,,Sutuoktinių susitikimai"

Sutuoktinių susitikimų savaitgalio programa pagrįsta panašiomis savaitgalio rekolekcijomis Encuentro conyugal, kurias 1962 m. Barselonoje pradėjo ispanų kunigas Gabriel Calvo (tuo metu priklausęs tėvų jėzuitų bendruomenei).
Septintajame dešimtmetyje sutuoktinių savaitgaliai anglišku "Marriage Encounter" pavadinimu, globojami Krikščioniškųjų šeimų judėjimo (CMF), paplito Šiaurės Amerikoje. Niujorke dirbęs jėzuitas Chuck Gallagher SJ tobulino savaitgalio programą, akcentuodamas Santuokos sakramento išgyvenimą ir savaitgalio patirties tęstinumą bendrą sutuoktinių šventumo siekimą.
Sutuoktinių susitikimai - tarpusavyje ir su Dievu. Tai viena iš daugelio rekolekcinių programų. Šiuo atveju rekolekcijas atlieka abu sutuoktiniai kaip pora.

2004 m. rugpjūčio 15 d. Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba patvirtino "Sutuoktinių susitikimų" statutą ir įteisino šį rekolekcinį judėjimą kaip ,,Popiežiškųjų teisių tarptautinę privačią tikinčiųjų draugiją". Vatikane ji oficialiai patvirtinta anglišku pavadinimu ,,Encounter of Married Couples", paliekant kiekvienai šaliai teisę vartoti pavadinimą vietos kalba.

Apie susitikimus
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
http://www.gyvybe.lt/uzgyvybe/200210/uzg10_05.html

Google pokalbių grupė: Sutuoktinių Susitikimai, Vilniaus bendruomenė. Sutuoktinių Susitikimai (SS) - tai rekolekcijų judėjimas, kurio tikslas - sutuoktinių tarpusavio ryšio atnaujinimas, pagalba sutuoktiniams, siekiantiems geriau pažinti vienas kitą, o taip pat gilesnis santuokos sakramentinio matmens supratimas.

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/ssvilnius

Pilgrim

Nazareto šeimų judėjimas

Nazareto šeimų judėjimas, kun. Tadeuszo Dajczerio įkurtas Varšuvoje 1985 m., išplito keliose dešimtyse šalių visuose pasaulio žemynuose.
Nazareto šeimų judėjime prioritetas yra žmogus, o ne veikla. Kiekvienas, kuris nori eiti kartu su šia bendruomene ir jai įsipareigoti, gali padaryti tai tik turėdamas dvasios tėvą. Jisai tave lydėdamas siunčia į rekolekcijas, patiki tave pasauliečiams, kurie tave taip pat palydi, ir kai atrandi Dievo tau duotas dovanas, tada jomis pradedi dalytis su kitais.

Apie judėjimą
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/3640
https://lt-lt.facebook.com/pages/Nazaretas/165487030157914

Pilgrim

Šv. Juozapo šeimų bendruomenė

,,Sek paskui mane!" (Lk 5, 27). Kai kurios šeimos, trokšdamos atsiliepti į šį meilingą Kristaus kvietimą, pripažindamos savo silpnumą ir tikėdamos Santuokos Sakramento malone, abipuse pagalba ir Kristaus pažadu: ,,Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų" (Mt 18, 20), nutarė laisvai susiburti į bendruomenę. Bendruomenės narius vienija bendras tikslas - augti tikėjime, liudyti jį vaikams ir padėti šeimoms atrasti vietą Bažnyčioje.

Šv. Juozapo bendruomenė skaičiuoja 15 metus. Istorija prasidėjo nuo jaunimo šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, kur jie dalyvaudavo šv. Mišiose, giedojo chore, bendravo, stovyklavo, o vėliau sukūrė tarpusavyje šeimas. Tada kilo noras rinktis visiems kartu ir skaityti šv. Raštą, melstis jau ir ne tik bažnyčios erdvėje, bet ir namuose. Į tokius kassavaitinius susitikimus pasikviesdavo ir kitas ,,kažko" ieškančias draugų šeimas. Ko ne visi buvo ką tik susituokę. Rūpėjo panašūs ,,šeimyniniai" klausimai. O tuos klausimus, taip jau susiklostė, kad padėdavo gvildenti vis koks nors autoritetingas Juozapas. Tai - J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, tai - šv. Kryžiaus bažnyčios kunigas Juozapas Minderis, tai - keliaujantis pamokslininkas Joseph Bastin, tai - Tiberiados bendruomenės brolis Juozapas. Šv. Juozapas yra šeimų globėjas. Todėl ir pasirinktas šis vardas. Ilgainiui šeimų ir vaikų daugėjo, todėl pasidalinta į tris grupeles. Taip gimė Bernardinų, Lazdynų, Žvėryno grupelės. Čia ir dabar vyksta kassavaitiniai maldos susitikimai, kur skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama. Rengiamos rekolekcijos Advento laikotarpiu, vasaros stovyklos, rekolekcijos draugams, t. y. šeimoms, kurios nėra bendruomenėje, tačiau alksta Dievo artumo.
info iš čia http://www.juozapomokykla.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/403/sv-juozapo-seimu-bendruomene-reikia-atkovoti-laiko-maldai

Pilgrim

Dievo Motinos bendruomenė


Dievo Motinos bendruomenė yra krikščioniškoji šeimų bendruomenė.
DM bendruomenės buvo įkurtos tėvo CAFFAREL prieš 50 metų Prancūzijoje, kad padėtų poroms brandinti šeimyninį dvasingumą remiantis santuokos sakramentu. Šiandien šios idėjos plinta daugelyje  šalių visuose žemynuose.

http://equipes-notre-dame.lt/

arba

http://dmkomandos.lt

http://www.katalikuleidiniai.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=11&book_id=209
http://www.equipes-notre-dame.com/

Pilgrim

J. Kentenicho Šeimos pedagogikos akademija

Šeimos pedagogikos akademija remiasi katalikų bažnyčios kunigo tėvo Jozefo Kentenicho -
didžio ugdytojo ir dvasinio vadovo - mokymu.

Norėdami paklausyti pranešimo Jums svarbia tema, galite pasikviesti šeimų palydėtojų porą į savo namus ir surengti Namų pokalbį. Arba galite dalyvauti kitų porų rengiamuose Namų pokalbiuose, palydėtojų poras pasikviesti į savo parapijos ar bendruomenės rengiamas šeimų stovyklas, savaitgalius ir rekolekcijas.

Dešimt lietuvių porų 2010-2012 m. J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademijoje austrų porų lydimos mokėsi kalbėtis ir klausytis, kurti meile ir geranoriškumu pagrįstus santykius, auklėti vaikus, ieškojo bendro savo šeimos tikslo, augo tarpusavio meilėje.
Siekdamos kurti Lietuvoje naują santykių kultūrą, šios poros paruošė pranešimus aktualiomis poros ir šeimos bendro gyvenimo temomis. Jos trokšta dalintis su Jumis tuo, ką
atrado, patyrė ir išmoko per dvejus studijų akademijoje metus.

Kaip mes tai darome?
Rengiame Namų pokalbius, į kuriuos kviečiame sutuoktinių poras, norinčias
drauge augti santuokoje ir puoselėti tarpusavio ryšius.

Kaip vyksta Namų pokalbis?
Šeimininkai į savo namus pasikviečia dvi-tris draugų, pažįstamų, kaimynų poras ir
vieną palydinčiąją porą, kuri pristato savo pranešimą.
Įprasta susitikimo eiga:
• šeimų palydėtojų pranešimas (apie 40 min.);
• pasidalinimas poroje - kas pranešime mums buvo svarbu, kokios mūsų
patirtys (apie 30 min.);
• pasidalinimas mintimis grupėje, klausimai šeimų palydėtojams;
• šeimininkų paruoštos kuklios vaišės arba tiesiog agapė.

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/j-kentenicho-seimos-pedagogikos-akademija/Tomas M.

Gražus straipsnis apie šeimą, priklausančią Dievo Motinos bendruomenei:

TIKĖJIMAS TAPO ŠEIMOS PAMATU

Palyginus neseniai buvo ir renginys: Ugdomasis seminaras ,,Atleidimas ir gailestingumas" Šeimos centre (2015 11 13)

CitataPo bendros maldos Vaidilė ir Dainius Šumskai pristatė Dievo Motinos komandas (Equipes Notre-Dame). Tai tarptautinis šeimų judėjimas, 1938 m. įkurtas prancūzų kunigo tėvo Henry Caffarel. Pagrindinis Dievo Motinos komandų tikslas - padėti sutuoktinių poroms siekti šventumo. Komandų nariai patiki save Dievo Motinos globai, nes, anot judėjimo chartijos, einant prie Dievo, už Mergelę Mariją nėra geresnio vedlio.

Pranešėjai pasidalijo savo asmenine patirtimi, papasakojo apie konkrečias programos priemones. Judėjimas patrauklus savo paprastumu: komandą sudaro 4-7 poros, viena jų yra atsakingoji, ją iš saviškių metams išsirenka patys nariai. Šeimos susitinka kartą per mėnesį pasimelsti, pasivaišinti ir pabendrauti, dalijasi įžvalgomis ir diskutuoja pasirinktomis temomis. Šiuose susitikimuose taip pat dalyvauja kunigas. Judėjimas Lietuvoje tapo žinomas Rimvydo ir Claire Bačkių dėka 2000 metais. Šiuo metu mūsų šalyje į kasmėnesinius susitikimus renkasi 10 Dievo Motinos komandų.

,,Sutuoktinių susitikimų" judėjimą pristatė kunigas Juozas Fakejevas ir kelios šio judėjimo veikloje dalyvaujančios sutuoktinių poros. Savaitgalio rekolekcijų idėja į Lietuvą atkeliavo iš kaimyninės Lenkijos. Nuo 1992 m. šias rekolekcijas s organizuoja Lietuvos šeimos centras. Programą veda dvi-trys sutuoktinių poros ir kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi dialogą ir suvokti Dievo planą Santuokai. Paprastai savaitgalio rekolekcijose dalyvauja 10-15 sutuoktinių porų, gyvenančių Santuokoje bent trejus metus. Daugumai apsispręsti padeda padrąsinimas, kad dalyviams nereikia viešai kalbėti.

Apie ,,Sutuoktinių susitikimų" poveikį paliudijo judėjime dalyvaujančios poros. ,,Šios rekolekcijos padėjo išsaugoti Santuoką, davė supratimą, kad krizė - natūralus dalykas, padovanojo mums bendruomenę, išmokė liudijimų praktikos", - dalijosi viena sutuoktinių pora. Kita pora kalbėjo apie tai, kad įsitraukti į judėjimą paskatino tėvų pavyzdys ir jų tarpusavio santykių pasikeitimas po savaitgalio rekolekcijų. ,,Tėvai, išgyvenę Santuokoje daugiau kaip 25 metus, grįžę po savaitgalio elgėsi tarsi įsimylėjėliai, ir tai buvo neįtikėtina", - liudijo jų suaugęs sūnus. ,,Judėjimas mums labai brangus. Šeimos gyvenime turėjome krizę, žlugo darbo reikalai. Rekolekcijos padėjo peržiūrėti savo santykius iš pagrindų, juos atnaujinti. Realiai čia prasidėjo mūsų, kaip krikščionių, kelias. Tai labai brangu - todėl norime padėti ir kitiems", - pakylėtai kalbėjo dar viena sutuoktinių pora.


Paskaičiau truputį apie Dievo Motinos bendruomenę ir man ji pasirodė labai panaši į Kentenicho šeimų judėjimą (dar vadinamą Schoenstatt, Schönstatt), nes ir ten ir čia Švč. Mergelės Marijos pavyzdys imamas pagrindu. Įdomu būtų, jei būtų žmogus, kuris susipažinęs su abiem bendruomenėm ir galėtų palyginti jas. Aš kažkada bandžiau susisiekti su JAV veikiančia Kentenicho bendruomene, bet man ji pasirodė tokia kiek keistoka, ten viskas atrodo labai užslaptinta  :-\

Pilgrim

Dievo Motinos Komandų ir Kentenicho šeimų akademijos judėjimai yra labai skirtingi. Tiek savo veikimo būdais ar metodais, tiek įsipareigojimais ar struktūra. Equipes Notre-Dame judėjimas yra tam tikra prasme "stipresnis" reikalas. Lietuvoje šiuos judėjimus (jų mokymus, pagrindus, veiklą) ir jų žmones pažįstu net labai gerai. Tomai, gali klausti, atsakysiu.

Tomas M.

Pilgrim, tiesiog gal galėtum praplėsti ties tavo paminėtais punktais:

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 31, 2015, 08:27:31
... judėjimai yra labai skirtingi:
- Tiek savo veikimo būdais ar metodais
- tiek įsipareigojimais ar struktūra.


Citata iš: Pilgrim  gruodžio 31, 2015, 08:27:31
Equipes Notre-Dame judėjimas yra tam tikra prasme "stipresnis" reikalas.


Bent jau JAV ir Kentenich judėjimas atrodo stiprus, jie turi pastovias motinų ir dukrų, bei vyrų ir sūnų rekolekcijas, bet toks jausmas, kad jų didesnis dėmesys yra skirtas moterų ir mergaičių dvasingumui ugdyti. Pvz. jie turi atskirą jaunimo organizaciją būtent mergaitėms - "Schoenstatt mergaičių jaunimas", kurioje dalyvauja mergaitės nuo pat vaikystės iki mokyklos baigimo, kažkuo man priminė skaučių mergaičių org. tik aišku pagrindinis dėmesys yra dvasiniam ugdymui.

Pilgrim

Kentenicho akademija
Namų pokalbiai, kuriuose renkasi sutuoktinių poros, norinčios
drauge augti santuokoje ir puoselėti tarpusavio ryšius.

Kaip vyksta Namų pokalbis?
Šeimininkai į savo namus pasikviečia dvi-tris draugų, pažįstamų, kaimynų poras ir
vieną palydinčiąją porą, kuri pristato savo pranešimą.
Įprasta susitikimo eiga:
• šeimų palydėtojų pranešimas (apie 40 min.);
• pasidalinimas poroje - kas pranešime mums buvo svarbu, kokios mūsų
patirtys (apie 30 min.);
• pasidalinimas mintimis grupėje, klausimai šeimų palydėtojams;
• šeimininkų paruoštos kuklios vaišės arba tiesiog agapė.
http://www.pater-kentenich.org/en/


Dievo Motinos bendruomenė

siūlo savo nariams laikytis šešių tiksliai apibrėžtų pareigų:
1) reguliariai klausytis Dievo žodžio;
2) kiekvieną dieną skirti laiko pokalbiams su Viešpačiu (malda);
3) kiekvieną dieną vyrui ir žmonai susijungti sutuoktinių maldai (jei įmanoma ir visai šeimai)
4) kiekvieną mėnesį skirti laiko tikriems sutuoktinių pokalbiams, stebint Viešpačiui ("Prisėdimo įsipareigojimas").
5) nustatyti "gyvenimo taisyklę" ir ją peržiūrėti kas mėnesį.
6) kiekvienais metais, stebint Viešpačiui, rekolekcijoms skirti mažiausiai 48 valandas, jei įmanoma šeimoje.

Bendruomenės gyvenimas atsispindi per mėnesinius susiėjimus.
Susirinkimai prasideda malda ir prašoma Dievo palaimos. Jie vyksta be vaikų, pietaujant.
- pietūs, maloniai leidžiamas laikas, kuris yra vadinamas "Bendru įnašu" leidžia kiekvienam kalbėti apie praėjusio mėnesio džiaugsmus ir vargus, vaikus, darbą. Šis laikas leidžia geriau pažinti vienas kitą ir paminėti juos savo maldoje.
- bendra malda, kuri yra susirinkimo centras ir pagrindas. Ji pateikiama metų temos tekste, skirtame būtent šiam susirinkimui. Kiekvienas gali garsiai išreikšti savo maldavimą Viešpačiui, ir teikti pasiūlymus bendrai maldai.
- "Pasidalijimas" leidžia kiekvienam pasisakyti apie "konkrečias pastangas" ir savo siekimo būdą: dvasiškai, asmeniškai ir poroje (niekas neverčiamas kalbėti).
- Minčių pasikeitimai mėnesio tema yra labiau laikas, skirtas tikėjimo įtvirtinimui. Tuomet, kunigas teikia didelią pagalbą paaiškinimais.
Susirinkimas tęsiasi dvi su puse ar tris valandas.
http://www.equipes-notre-dame.com/en/


Silvija

Besidomėdama į Gailestingumo sekmadienio šventę kviestais svečiais, Harpa dei giedojimų grupe, aptikau informacijos ir apie bendruomenę Agnus dei iš Vokietijos. Čia galima pasiskaityti apie jų misijas ir piligrimystes, gyvenimo būdą, rasti tris paskaitas lietuvių kalba:

http://elijamission.net/ansprachen-4/

http://communitas-agnus-dei.de/Deutsch/UnserLeben/unserleben.html

http://www.ansprachen-lt.jemael.de/index.php

Aukštyn