liepos 06, 2020, 15:53:47

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie širdį ir kontempliaciją

Pradėjo Varlė keliauninkė, gegužės 13, 2014, 07:50:05

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Gali būti naudinga:

Širdis

Malda - tai pokalbis su Dievu. Pokalbis, nes mes kalbame Dievui ir Jis kalba mums. Mes kalbame Dievui kažkokioje vietoje (apie tą vietą jau minėjau). Bet Dievas neatsako mums kažkokioje vietoje. Jis kalba mūsų širdyje. Pagal Šventą Raštą širdis - tai žmogaus centras. Tai giliausia mūsų asmens vieta. Ta vieta yra tokia gili, kad gali ten tilpti neišmatuojamas Dievas.

Ar visada Dievas gali kalbėti mūsų širdyse? Ne, ne visada. Kodėl? Iš Biblijos žinome, kad širdis gali būti akmeninė (apie tai rašo pranašas Ezekielis). Tokia širdis, nors mato savo klaidas ir Dievo liūdesį dėl tų klaidų, nieko nedaro.  Perplėšta širdis (apie tai skaitome Psalmių ir pranašo Jeremijo knygose) - joje grumiasi meilė Dievui ir nuodėmingi geismai; o juk Dievas nori visos mūsų širdies.  Akla širdis (Raudų knyga) nemato Dievo šalia savęs ir tas liūdesys dažnai įtraukia į neviltį.  Užkietėjusi širdis (Evangelijose) - nors Dievas įrodinėja kaltes ir nori iš tų kalčių išvaduoti, ji atstumia Dievo ranką. Tokie yra fariziejai ir į juos  panašūs. Tokiose širdyse Dievas negali prabilti.

Taigi, radę vietą ir laiką maldai, privalome apvalyti savo širdį. Atverti ją prieš Dievą, išpasakoti Jam visus rūpesčius, nuodėmes, problemas, troškimus. Dievas išgydys, sustiprins, apvalys. Matome, kad geriausias būdas atverti ir apvalyti savo širdį - tai Atgailos sakramentas. Todėl nebijokime dažnai eiti išpažinties.

Maldoje prašyk sau plačios širdies. Nes (prisimink palyginimą apie sėjėją ir sėklą, Mt 13, 4-9) tavo širdis turi tapti gera žeme. Ne kaip kelias (lengvai priima ir lengvai užmiršta), ne kaip uola, ne kaip erškėčiai. Bet kaip gera žemė, duodanti derlių. Tada tapsi Jėzaus mokiniu. Galėsi klausyti Jėzaus žodžių tiesiog iš Jo lūpų. Kaip Mortos sesuo Marija prie Jo kojų.


Kopijuota © Vievio šv. Onos parapija.
http://www.vievioparapija.eu/malda/dvasiniai-patarimai-kaip-organizuoti-malda

Silvija

Vievio parapijos svetainėje yra ir daugiau labai gerų verstinių straipsnių  :thumbup:


Varlė keliauninkė

CitataTokiose širdyse Dievas negali prabilti.

Kažkur biblijoj parašyta kad Dievui nėra negalimų dalykų

Ir man patiko šitas tekstas. O ar žinot kad judaizmas ir krikščionybė yra vadinamos teksto religijom :)

Sigitas

Citata iš: Varlė keliauninkė  rugpjūčio 27, 2016, 18:46:39... ar žinot kad judaizmas ir krikščionybė yra vadinamos teksto religijom :)
Ir islamas dar.  ;)

Augustas

Citata iš: Varlė keliauninkė  rugpjūčio 27, 2016, 18:46:39
CitataTokiose širdyse Dievas negali prabilti.

Kažkur biblijoj parašyta kad Dievui nėra negalimų dalykų

Ir man patiko šitas tekstas. O ar žinot kad judaizmas ir krikščionybė yra vadinamos teksto religijom :)


Tarp kitko, jei krikščionybė iš tiesų vadinama teksto religija, tai neteisingai ji taip vadinama, nes ji yra Asmens religija.

Tomas M.

Mohamedas vadino krikščionis ir žydus "knygos" žmonėmis, gal dėl to?

Augustas


Tomas M.

Mokslininkai įsitikins, kad Bažnyčios Tėvai buvo teisūs - žmogus mąsto širdimi, ne smegenimis :D

Scientists discover that your mind is not confined to your brain (or your body)

Aukštyn