TavoRankose.org 2.0 - naujos idėjos, nauji iššūkiai

Pradėjo Tomas M., birželio 08, 2014, 05:35:38

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Projekto pradžioje buvau iškėlęs keletą tikslų:


  • Sukurti erdvę katalikiškoms diskusijoms

  • Inicijuoti įvairias dvasines, socialines veiklas (maldos klubas, šeimos klubas ir t.t.)

  • Tapti platforma, kurioje atsispindėtų Lietuvos katalikiško interneto arsenalas ir jo dinamikaPraėjo keletas metų ir galima būtų teigti, kad tam tikroje apimtyje pavyko įgyvendinti du pirmus punktus. Paskutinis punktas, bent jau mano asmenine nuomone, nesukėlė didelio susidomėjimo skaitytojų tarpe, o ir jo priežiūra reikalavo didelių laiko sąnaudų.

Sėkmingesnės sritys - forumo diskusijos bei užtarimo maldos klubas pasipildė bendruomenės susitikimais, kitomis idėjomis, kaip kad mūsų bandomoji radijo pokalbių laida ir atnešė projektui gyvumo, įdomumo. Tačiau galvoje vis kirbėjo mintis, kad reikia kažko daugiau, reikia kažkokio rimto tauraus tikslo, kuris padėtų mūsų visai bendruomenei dar labiau susicementuoti, o kartu ir įgauti didesnę prasmę Katalikų Bažnyčios ir evangelizacijos kontekste.

Džiugu pranešti, kad regis, bendromis pastangomis radome tą unikalią nišą, kurioje galėtume dirbti Viešpačiui ir taip dar labiau įprasminti savo buvimą! :D

Ta niša - pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ir Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai atgaivinimas Lietuvoje ir tolimesnis skelbimas. O viskas kažkuria prasme prasidėjo nuo šios temos: Ieškau panašių Švč. Jėzaus ir Nekalčiausios Marijos Širdžių paveikslų :)

Galima būtų argumentuoti, kad tie pamaldumai ir taip yra gana populiarūs, tad jiems nereikia papildomo populiarinimo, juo labiau atgaivinimo. Taip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, tačiau atsigręžus į kiek ankstesnius laikus, suprantame, kad tuomet šios pamaldumo praktikos tiesiog žydėjo, o mūsų laikais jos yra tik palaikomos. Ypatingai tai matome namų paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai ir šeimos paaukojimo Nekalčiausiai Marijos Širdžiai praktikose - jos galima sakyti išnyko, bet juk Dievas norėtų, kad kiekvieni namai, kiekviena šeima būtų paaukoti Širdims, ar ne taip? ;)

Šiuo metu Širdžių maldingumas "važiuoja iš eigos", tačiau mes galime tą pakeisti ir jau sukūrėme mažyti planelį:


  • Susisteminti prieinamą informaciją lietuvių kalboje apie šiuos pamaldumus - sukurti archyvą.

  • Su tėvų jėzuitų pagalba ir vedimu, atnaujinti namų, bei šeimos paaukojimo praktiką - išleisti atnaujintus apeigynus, paveikslus, pasiaukojimo pažymėjimus ("pasus").

  • Su tėvų jėzuitų (jei atsirastų, ir kitų dvasiškių, vienuolių) pagalba organizuoti rekolekcijas, paskaitas ir kitas veiklas, kurios skatintų tikinčiuosius susidomėti šiomis pamaldumo praktikomis, jas atnaujinti.

  • Pradžiai užteks, ar kažką pamiršau? :DŠiuo metu sudarėme mažą leidybinę komandą, kuri dirbs tiksliau suformuojant mūsų misiją, parengiant medžiagą leidybai, organizuojant renginius. Laikui bėgant ir atsirandant vis naujiems uždaviniams, mes kviesime prisijungti kitus narius, kaip kad dabar padarėme, ieškodami pagalbos archyvo kūrimui ir priežiūrai. Ir svarbiausia - jau dabar kviečiame visus narius pradėti melstis Švč. Jėzaus Širdžiai ir Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai užtarimo ir palaimos mūsų misijai!  :pentecostal:

Laukiame idėjų ir komentarų!


Giedrė

Tomai, idėjai pritariu ir remiu. Pridavus tezes, galiu padėti"pasiknaisioti" lentynėlėse ir pasimokyti, ko reikia, bet ar turėsime pakankamai medžiagos? Na, bet tu turbūt jau turi veiksmų planą ...

Tomas M.


Tomas M.

Šiandien mažojoje Kauno Prisikėlimo bažnytėlėje 7 val. buvo aukojamos Šv. Mišios su intencija: "Prašant Dievo palaimos ir Šv. Dvasios išminties dovanos skelbiant Švč. Jėzaus Širdies ir Nekaltosios Marijos Širdies pamaldumą Lietuvoje".

Šv. Mišias aukojo Bralgis (kun. Algirdas Akelaitis). Per pamokslą, minint Šv. Augustiną ir jo motiną Šv. Moniką (kurios šventė buvo vakar), jis užsiminė, kad kartais Dievas siunčia savo dovanas gerų bendražygių pavidalu :D

Silvija


Tomas M.

Šiandien keletas mūsų dalyvavome piligriminiame žygyje. Ten įvyko ir vienas svarbus mūsų naujai misijai įvykis - vysk. Kęstutis Kėvalas mums suteikė savo ganytojišką palaiminimą Švč. Jėzaus Širdies pamaldumui skleisti! :celebrate:

Turint Bažnyčios ganytojo siuntimą, dabar turėtų viskas dar geriau eitis :D

Tomas M.

Šiandien, pagerbiant Šv. Margaritą Mariją Alakok, prašykime jos užtarimo mūsų Širdžių pamaldumo skleidimo misijoje  :pentecostal:

Varlė keliauninkė


Aukštyn