liepos 08, 2020, 13:08:41

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Kristaus veido paniekinimą - Priešinkimės aktyviai!

Pradėjo Giedrė, rugsėjo 28, 2012, 04:43:17

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Giedrė

Radau šią nuorodą, kviečiu visus organizuoti PRIEŠINIMĄSI :

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/respublikos_redakcijos_skiltis/kristaus_veidas_bus_drabstomas/

Perskaičiusi - netekau amo. Spektakliai bus rengiami spalio 6 ir 7 d. Vilnuje, Valstybiniame dramos teatre. Pasipriešinkime aktyviai, o ne pasyviomis dejonėmis. Vien maldos jau nebepakanka. Negi norime, kad ant mūsų krašto kristų Dievo rūstybė? Negi jau nesame verti kataliko vardo?

Silvija

Giedre, ačiū už nuorodą, reikia žinot. Bet šįkart kažkaip noriu kviesti neskubėt, nepanikuot... Tai - provokacija. Palaukime, ką pasakys hierarchai ir, aišku, griebkimės dvasinių ginklų.

Teatras.lt puslapyje yra vienas itin svarbus komentaras (Dariaus), į kurį siūlau atkreipt dėmesį. Mano supratimu, ne viena tokia šventvagystė (beje pats Romeo Castellucci savo spektaklį taip vadina) jau vyko, vyksta ir dar vyks mūsų žemelėj, ir Dievas kažkaip tą leidžia... gal tai ir ne šventvagystė, o tiesiog pasinaudojimas silpnaisiais, kaip jau sakiau - provokacija. Keista, dar prieš sužinant šią naujieną kaip tik klausiaus įrašo apie blogį: http://www.youtube.com/watch?v=tZQ5ZglVKzg&feature=related

Šiandien aš pasnikauju šia intencija. Mąstau: jei Jėzų galiu rasti kiekviename iš brolių, tai kiek kartų pati Jį esu apdrabsčius mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimu... šia prasme Castellucci'ui pavyko mane išprovokuot  :-\


Silvija

ohoho :) tai ne mažas, o labai didelis! Ir kas sakė, kad jaunoji karta eina vėjais?

Kai prieš keletą mėnesių stebėjau per TV Teatro dienos apdovanojimų vakarą, būtent šie - Vidas Bareikis, Ainis Storpirštis ir kiti - nedviprasmiškai ir labai jautriai išreiškė padėkas Dievui.

Bet katalikiški puslapiai kaip tai apie šį reikalą tyli... norėtųsi kai kurių žmonių paklausti: kaip manote, ar minėtos teatralų grupelės protestas pasitarnauja spektaklio reklamai?

Aišku, jei taip protestuotų grupelė nuo Bažnyčios, delfi visai ką kita rašytų :-\


Giedrė

Įdedu nuorodą į katalikų protestus Paryžiuje. Buvo sužeistų, nes policija grubiai elgėsi su protestuotojais, bet šventvagiškas spektaklis - nutrauktas.

http://youtu.be/C8ljDzXyc1I

Na, o abejojantiems, kas vyksta - kita nuoroda:

http://youtu.be/JzldOzVho6w

Dieve, pasigailėk mūsų...

Liūdna, kad baimė kausto lietuvius. Mes savo tyla ir baime kryžiuojame Kristų.Silvija

Štai jau yra kun. Valkausko reakcija facebook'e:  "Kviečiu visus bendrai maldai, pasninkui ir protesto akcijoms - niekas mums netrukdo raštu ar kita forma kreiptis į valdžios atstovus ir kultūros veikėjus išreiškiant savo teisėtą pasipiktinimą. Dieve, pasigailėk Lietuvos!"

Giedrė

Mano siela ištroškusi Dievo - gyvojo Dievo;
vai, kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu?

Taip psalmių žodžiais šaukiamės Jo malonės. Tad, kodėl turime leisti niekinti šventąjį Veidą? Ne ir dar kartą ne.

Varlė keliauninkė

Paskutiniais duomenimis teisininkai prie Lietuvos Vyskupų Konferencijos jau ruošia kreipimasį į švietimo ir kultūros ministeriją.

Silvija

Ačiū, homo viator, tikėsimės 77 procentai katalikų Lietuvoje kažką nuveiks ;)

Giedrė

Kaune, sekmadienį , prie Katedros 13-15 val. bus renkami protesto parašai prieš Dievo veidą niekinantį spektaklį ir jo kūrėjus.

Tomas M.

Citata iš: Silvija  rugsėjo 28, 2012, 06:46:51
...Palaukime, ką pasakys hierarchai...


Tikriausiai jie vėl "nenorės reklamuoti renginio"... Mūsų broliai egzorcistai ir vėl priešakyje eina, gelbėdami Bažnyčios hierarchų veidus (jų pačių apdrabstytus)...

Homo viator komentaras nuteikia šiek tiek optimistiškai, bet klausimas: ar dabar reikia rinkti parašus ir kalbėti su teisininkais? Tai turėjo būti padaryta senai - kai tik buvo viešai paskelbta apie festivalio dalyvius.

Giedrė

Facebooke viešai užklausiau Seimo nario Manto Adomėno kodėl šio skandalo fone tyli Seimo nariai - katalikai. Gavau jo atsakymą:  "Mėginame ką nors padaryti."

Klausimas: Kodėl reaguoti mėginama tik dabar, nors Kultūros ministerija apie viską žinojo anksčiau nei informacija pateko į spaudą? Be to, visiškai neaišku, kokių konkrečių veiksmų ketinama imtis...

Giedrė

Štai minėtas kreipimasis dėl Kristų išniekinančio spektaklio:

LR Kultūros ministrui gerb. Arūnui Gelūnui,
Vilniaus miesto merui gerb. Artūrui Zuokui,
Tarptautinio teatrų festivalio ,,Sirenos" organizatoriams:
p. Martynui Budraičiui,
p. Audrai Žukaitytei
Lietuvos nacionalinio dramos teatro administracijai

KREIPIMASIS DĖL TIKINČIŲJŲ JAUSMŲ IR ORUMO ŽEMINIMO Š.M. TARPTAUTINIO VILNIAUS TEATRO FESTIVALIO ,,SIRENOS" PROGRAMOJE

Vilnius
2012 m. rugsėjo 27

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas bei asmenis primygtinai prašydami atšaukti šiais metais vyksiančiame tarptautiniame Vilniaus teatro festivalyje ,,Sirenos" spalio 6 ir 7 dienomis ketinamą rodyti režisieriaus Romeo Cestellucci (Romeo Kastelučio) spektaklį ,,On The Concept Of The Face, Regarding The Son Of God".
Esame įsitikinę, kad dabartinė spektaklio koncepcija - Kristaus veido drabstymas ekskrementais (ar ketinimas naudoti panašias priemones bei būdus) viešojoje erdvėje (Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre) yra žeminanti bei žeidžianti, todėl netoleruotina ir nesuderinama su jokiomis moralės ar etikos normomis. Nepagarbus šio visuotinai pripažinto meno kūrinio, o kartu ir tikėjimo simbolio (Antonello da Messinos nutapyto Išganytojo portreto) naudojimas žeidžia Lietuvos krikščionių tikinčiųjų jausmus ir orumą.
Be kita ko, turime pagrindo manyti, jog spektaklio turinys prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintoms pagrindinėms žmogaus teisėms bei laisvėms. Žemiau pasirašiusieji prašome pašalinti šį autoriaus R. Cestellucci kūrinį iš renginio programos.

Pritariantys gali parašyti savo vardą pavardę bei žodį "pasirašau" elektroniniu paštu vytautas.sinica@gmail.com . Tai viskas, ko reikia.

Giedrė

Tomai, reikia elektroniniam laiške parašyti savo vardą, pavardę ir žodį pasirašau bei nusiųsti nurodytu adresu. Atsakau, nes klausei.

Dar vienas vilties ženklas:

http://www.tsajunga.lt/index.php/v_aleknaite_abramikiene_ar_galima_rodyti_spektakli_kur_nepagarbiai_elgiamasi_su_kristaus_atvaizdu/13255

Giedrė


Giedrė

"Lietuvos rytas" prieštarauja pats sau. Viename straipsnyje rašoma, kad išmatos ant Jėzaus atvaizdo nedrabstomos, o kitame - jų drabstymas jau įvardijamas kaip maldos išraiška. Štai ką teigia Romeo Kastelučis: ,,Išmatos ant Jėzaus veidą vaizduojančio Renesanso menininko Antonello da Messinos paveikslo reprodukcijos man reiškia meilę, švelnumą, maldą". Na, o po to tikintieji dar absurdiškai lyginami su sovietinio ateistinio režimo atstovais.

http://www.lrytas.lt/?id=13488228761347726694&view=6


Giedrė

Vadinamasis "modernusis" teatras atvirai neigia gėrį, žmogiškumą, padorumą ir meilę. Katalikai turi teisę pykti, kai pajuokiami jiems šventi dalykai. Geriau pinigus skirtų Kauno ir Klaipėdos teatrų remontams užbaigti. Be komentarų...

http://tv.lrytas.lt/?id=13485976571347546897


Tomas M.

Kažkaip net nebuvau apie tai pagalvojęs, bet vienas komentatorius priminė labai svarbų dalyką - tas festivalis organizuojamas už mokesčių mokėtojų pinigus!

Tai net tik žmonių kultūros paniekinimas, tai ir iš tų pačių žmonių surinktų lėšų naudojimas prieš juos pačius  :no-no:

Silvija

Nemažai naujienų, kol obuolius skynėm :D! Jau ir hierarchų žodį paviešino bernardinai.lt, smagu.

Kaip tai įstrigo Audros Žukaitytės pasakymas "svarbu, kad būtų laužomos dogmos" ir kažkada kažkur kažkokio teologo pasakyti spektaklį ginantys kažkokie teiginiai, kurių net nesugebėjo prisiminti... 

Ir dar įdomoka kaip jie ginasi, neva ne išmatomis paveikslas bus drabstomas, o kažkuo kitu.

Sunku įsivaizduot, kaip turi jaustis visi kiti teatralai krikščionys, dalyvaujantys tokiose "sirenose"...

Aukštyn