liepos 08, 2020, 11:57:41

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kaip teisingai melstis novenas: 9 dienas prašome, po to, 9 dienas...

Pradėjo Tomas M., spalio 15, 2012, 02:02:52

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Novenos skaitomos labai efektyvios maldos, prašant Dievo mums rūpimų dalykų. Pasirodo aš nežinojau, tiksliau tariant, tik dalinai žinojau, kaip teisingai reikia melstis novenas  :oh-no:

Tėvai benediktinai supažindino su teisingu būdu melstis novenomis, o tai yra:

1) 9 dienas meldžiamės, prašydami Dievo (kartais su šventųjų užtarimu) pagalbos tam tikra intencija.

2) Dalis, kurios aš nežinojau: po to 9 dienas meldžiamės, dėkodami Dievui, nepriklausomai nuo rezultatų!

Idėja yra tokia, kad Dievas yra labai kūrybingas ir kaip mums tai nepatiktų, dažnai atsako į mūsų prašymus savitu būdu, kuris dažniausiai neturi nieko bendro su tuo, kaip mes įsivaizdavome, kaip ta pagalba turėtų atrodyti ;D

Tokiu būdu, net jei po novenos, Dievas išklausė ir patenkino mūsų prašymus, labai didelis šansas, kad mes to nesupratome...  :oh-no: ;D

Silvija

 :o, o tai gal galima iškart meldžiantis ir prašyti, ir dėkoti už rezultatą, nepriklausomai ar bus patenkinti mūsų norai  :-\?  Nejau klysta visa Bažnyčia, kai prieš Sekmines meldžiasi Šv. Dvasios noveną? (Po Sekminių devynias dienas dėkodami man rodos tikrai nesimeldžiam).

Labai svarbus, aišku, dėkojimo matmuo, kurį savo maldose kartais pamirštam...

Tomas M.

Tikriausiai ši mintis yra svarbi ne todėl, kad būtinai taip daryti kiekvieną kartą, bet kad žmogaus mąstymą atverti.

Kaip ir mūsų atveju, mes meldėmės Švč. Jėzaus Vardo noveną, tikriausiai kiekvienas turėdami savo savitą intenciją. Gal vieni mūsų meldėsi už tai, kad šventvagystė neįvyktų ir pan. Po to, kai spektaklis įvyko ir kartu įvyko kiti dalykai, mūsų požiūriu nelabai geri ar ne tokie, kokių tikėjomės, mes galėtume manyti, kad šį kartą Dievas mūsų neišklausė. Bet tai gali būti netiesa, nes mes nežinome koks būtų Dievo atsakas į mūsų prašymą. Mes turime tik savo labai paprastą tiesioginio atsako supratimą...

Šis būdas moko dėkoti už tokį kryžių, kokį mums paskyrė. Jei meldžiamės išgydymo, po devynių dienų galime dėkoti už tai, kad buvome išgydyti arba už tai, kad Dievas mums suteikė dar vieną galimybę Jo garbei ir vardan savo išgelbėjimo pakentėti ligoje.

Dėl Sekminių novenos - Bažnyčia visus veda prašymo maldos keliu, o dėkoti, tai jau galime kiekvienas ir asmeniškai ;)

Silvija

Apie tuos prašymus tai irgi atskirą temą galima užvesti :D

Aš kątik po maldos grupės. Skaitėm ateinančio sekmadienio evangeliją, ten irgi - dviese, Zabediejaus sūnūs, atėjo pas Jėzų su prašymu, kad užsitikrintų vietas amžinybėje, bet Jis atsakė: "nežinote, ko prašote" :), po to dar išaiškino, kad tarp Jo mokinių yra viskas atvirkščiai, nei šie įsivaizdavo... taigi, kartais tik pabuvus arti Jėzaus galime suprasti, ko iš tikrųjų dera prašyti.

Silvija

Yra tokia knygelė knygynuose ,,Novenos šventiesiems prašant užtarimo ir malonių".

Dovile.Sk

Aš čia su klausimu. :)

Radau noveną į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną (http://www.vievioparapija.eu/maldos/novena-i-ausros-vartu-dievo-gailestingumo-motina).

Tai man toks klausimas kilo - ar vainikėlį ir pabaigos maldą kalbėti kasdien, ar tik paskutiniąją dieną? Galbūt tai esmės ir nekeičia, bet žinoti labai norėčiau.

PilgrimSilvija

Šuose mano prisegtuose prieduose kas norės, ras daugiau informacijos, kaip geriau atlikti novenų praktikas. Skanuota iš smetoninės maldaknygės "Visų metų novenos".

Aukštyn