rugsėjo 20, 2020, 02:49:16

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Medžiugorjės problematika

Pradėjo Tomas M., gegužės 05, 2014, 04:50:33

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Mes jau kelis kartus esame lengvai paklibinę Medžiugorjės temą:

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,25.msg2324.html#msg2324

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,550.msg4860.html#msg4860

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,211.msg1417.html#msg1417

Tačiau, pažiūrėjus naują analitinį interviu, supranti, kad ten tikrai ne Dievo darbai yra daromi... pinigai, politika, melas, visokio lygio teologinės klaidos, be jokių skrupulų priskiriamos Dievo Motinos autorystei... visi tie dalykai stipriai kontrastuoja su geru įvaizdžiu, kurį bandoma palaikyti pasaulyje:

Mic'd Up "Medjugorje Madness with E. Michael Jones"

Įdomu tai, kad šiuo metu pilna Medžiugorjės byla guli ant Pop. Pranciškaus stalo. Ar jis išdrįs padėti tašką istorijoje, kurios nepajėgė užbaigti jau du Popiežiai?  :-\

Silvija

Tikrai įdomu. Bet... dažnai juk būna taip, kad kur tikri dalykai, ten apstu ir velnio įtakų norint viską sugadinti. Tik ar tai priežastis atsisakyti tikrų dalykų? Šiandien dar toks skaitinys apie Steponą... :-\

Nenoriu nei palaikyti Medžiugorės, nei tam reiškiniu prieštarauti, mažai teišmanau šiuo klausimu, tik man asmeniškai čia norėtųsi neskubėti su išvadom. Skaitau dabar kaip tik apie Šv. Dvasios vedimą ir atpažinimą šioje knygoje. Ištirti tokius dalykus (ko juose daugiau esama - žmogaus ar Dievo Dvasios) yra ypač keblu, po II Vatikano mokymo apie Šventąją Dvasią, buvo pradėta atsargiau atmetinėti ir asmeninius apšvietimus (jei taip galima pasakyti), nes pripažinta, jog yra dvi Dvasios vadovavimo sritys ir ,,organai" - asmeninė sąžinė (vidinis) ir Bažnyčia (išorinis). Vadovaujantis tik vienu kuriuo nors, galima pragaištingai ,,nuliūdinti Dvasią". Čia rašoma:

Apsiribojus tik asmeniniu, privačiu Šventosios Dvasios klausymu, prasideda nesuvaldomi dalijimaisi ir skaldymaisi, nes kiekvienas mano esąs teisus. Jau vien daugybė denominacijų ir sektų, dažnai tarpusavy nesutariančių esminiais klausimais, liudija, kad negali per jas visas kalbėti tiesos Dvasia, nes kitaip Ji pati sau prieštarautų. (...) Vis dėlto turime pripažinti, jog esama ir priešingos rizikos: absoliutinti Dvasios išorinį - viešąjį liudijimą nekreipiant dėmesio į asmeninį, vykstantį malonės apšviestoje sąžinėje. Kitaip tariant Parakleto vadovavimą suprasti tik kaip oficialų Bažnyčios mokymą - Magisteriumą, šitaip nuvertinant įvarialypį Šventosios Dvasios veikimą. Tokiu atveju nesunkiai nusveria žmogiškasis, organizacinis ir institucinis elementas, skatinamas pasyvumas, atsiveria galimybės marginalizuoti pasauliečius ir pernelyg klerikalizuoti Bažnyčią." (...) Reikia abipusio klausymosi, kad žmogus būtų pasirengęs išgirsti, ką jam Šventoji Dvasia sako per Bažnyčią, o Bažnyčia būtų pasirengusi išklausyti, ką Dvasia jai sako per žmogų. Jei įmanoma, nelaukdama, kol jis numirs."

Tomas M.

Sunku papasakoti viską, bet ten tiek visokių "cūdų" tie regėtojai pripasakoję, kad nežinai ar juoktis ar verkti. Pvz, kai tyrėjai bandė ar viena regėtojų tikrai yra transo būsenoje ir ji sureagavo (vadinasi nebuvo transe), ji po "regėjimo" aiškino tyrėjams, kad ji sutrūkčiojo, nes jai pasirodė, kad Švč. Mergelei Marijai iš rankų gali Jėzus iškristi  :swoon:

Ten daug citatų pateikiama, kur Dievo Motinai priskiriami žodžiai neatlaiko jokios teologinės kritikos. Dar įdomi detalė - Medžiugorjės "apsireiškimų" metu Švč. Mergelė su vaikais kartu melsdavosi "Tėve mūsų" maldą. Rodos kokia yra problema, o pasirodo labai didelė - Dievo Motina negali melstis balsu tos maldos kartu, nes ten yra žodžiai "ir atleisk mums mūsų kaltes", o juk ji yra be kaltės. Palyginimui, Fatimoje Dievo Motina melsdamasi su vaikais, recituodavo tik "Garbė Dievui...".

Po to prisideda visi nepaklusnumo Bažnyčios valdžiai reikalai, pranciškonų valdomas bankas ir pan.

Išvadas aišku dvasininkai turi pateikti, bet jau du vietiniai vyskupai pateikė neigiamas išvadas ir buvusios Jugoslavijos vyskupų konferencija regėjimų nepripažino autentiškais. O paskaičius tų regėjimų tekstus, tai net paprastiems žmonės iškiltų rimtų klausimų. O melavimo atvejis automatiškai diskvalifikuoja regėjimus, kaip autentiškus.

Čia kalbu apie atvejį, kai viena regėtoja sakė, kad Švč. Mergelė Marija palaiko vieno kunigų įkurtą organizaciją, o kai jai buvo pateikta informacija apie nesantuokinį kunigo vaiką (kunigas vėliau buvo išmestas iš tarnystės), ji paaiškino, kad Dievo Motina jai taip nesakė, o ji buvo stumiama paskleisti netikrą info...

kukulis

Mano nuomone, logika paprasta:

Asmeniniai apreiškimai taikomi asmenims, o visuotiniai apreiškimai - visuomenei.

Palyginimui - s. Faustinos regėjimai, kurių ji niekam nepasakojo, o tik užrašinėjo į dienoraštį. Ką tai duoda? Tai duoda išvengimą puikybės regėtojo asmenyje. Jeigu regėtojas tuoj pat pradėtų kalbėti apie asmeninius apreiškimus, tuoj susilauktų žmonių pagarbos, o ši tuoj nuvestų žmogų į puikybę. Kadangi užrašai skaitomi po regėtojo mirties, tai nebeveda to regėtojo į puikybę.

Tuo tarpu puikybės atveju atsiranda apakimas, fantazijos ir kiti dalykai, kad pamaitintų tą puikybę.

Dar kartą pasikartosiu: asmeniniai regėjimai - asmenims; visuotiniai - visuomenei. Nebent, tas regėjimas teikia išminties dvasią, kurios pagalba žmogus įgyja dovaną mokyti kitus; tačiau vėl - moko necituodamas savo regėjimų, o naudodamas paprastą kalbą, suprantamą visuomenei.  Juk turime pavyzdžių: R. Cantalamesa, Tom Merton ...

Ar ne?

Pilgrim

Sekmadienio Evangelijoje skambėjo pasakojimas apie Emauso mokinius ...

Trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė: ,,Apie ką kalbate eidami keliu?" Tie nuliūdę sustojo ...

CitataEmauso istorija tam tikra prasme pateikia skaitytojui dvejopą pasirinkimą: būti tuo, kurio širdis nerangi tikėti (Lk 24,25), ar tuo, kurio širdis užsidegusi (Lk 24,32). Mokinių širdžių užsidegimas buvo ir Jėzaus žodžių, ir Raštų prasmės atvėrimo pasekmė (Lk 24,32). Anksčiau Jėzus buvo sakęs, jog atėjo įžiebti žemėje ugnies (Lk 12, 49-50); dabar ugnis uždegta - mokinių širdys buvo užsidegusios (plg. Jer 20, 9; Apd 2,3).

http://karmelituparapija.lt/istorija_daile/vidus/freskos/emausas/

Nebuvau Medjugorjėje ... tai negaliu nieko papasakoti kaip ten ... Tačiau Šiluvoje buvau, daugelis taip pat buvote ir galite ne vieną išgyvenimą papasakoti, bet ... Šiluvą taip pat lydi įvairiausios istorijos, šių dienų istorijos, kai kurios jų labai negrąžios.
Tuomet kodėl važiuoju į Šiluvą ... ar kodėl nevažiuoju, kad labai negraži istorija pasakojama apie kai kuriuos įvykius ar žmonės.
Tiesiog nežinau Medjugorjės istorijos, įvykių ... bet nesinori pulti ir vertinti, smerkti ...
Tik kur dedame akcentus ... ar svarbu ką žmonės pasakys ... ar Jėzus ? O Jam nėra apribojimų, Jis prakalba per bet ką, net ir per mūsų nuodėmę. Tik Šventosios Dvasios įgalinti galime atpažinti.
Ir kur Medjugorjjės įvykiuose svarbiau ... kas su kuo meldėsi ...ar:
Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:
CitataBrangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo
.
http://www.medjugorje.lt/keliones.html?keliones/svetozar.txt

Vėl klausimas ką aš išgirsiu ir kur sudėsiu akcentus, gal visa sumaištis tam ir keliama, kad akcentai ne ten nukeliautų.
Nežinau .. tik pamąstymai garsiai ...

CitataSkelbiame šį kun. K. Trimako straipsnį, kaip vieną galimą požiūrį, tikėdamiesi tolesnės diskusijos. Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas yra studijavęs apsireiškimų teologiją, ne kartą lankėsi Medjugorjėje, yra knygų ir publikacijų šia tema autorius.
Medjugorjė išsirikiuoja šalia Lurdo, Fatimos, Gvadelupės kaip pasaulyje viena gausiausiai lankomų katalikų maldininkų vietovių.
Nepaisant sveiko pamaldumo bei dvasinių vaisių, jos 30 metų istoriją lydi vietinė opozicija. Katalikų Bažnyčios vadovybė Vatikane prisiėmė atsakomybę spręsti Medjugorjėje vykstančius reiškinius. Šitoks neįprastas jos sprendimas parodo tų įvykių svarbą ir jų turinio ypatingą reikšmę žmonijai.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-30-kun-kestutis-a-trimakas-medjugorje-30-metu-i/65193
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-07-04-kun-kestutis-trimakas-medjugorje-30-metu-ii/65202/print

Citataten tikrai ne Dievo darbai yra daromi... pinigai, politika, melas, visokio lygio teologinės klaidos

Visi esame žmonės, visi klystame ... ant klystančio Simono Petro Jėzus statė savo Bažnyčią ... ir toliau stato ant mūsų klystančių  :)

Ar dabar kadangi bažnyčioje nusišovė žmogus, ten neisiu ...
http://www.alfa.lt/straipsnis/15977682/marijampoleje-per-misias-nusizude-zmogus#.U2ditMDDV74
Tikrai  :-\ reikia pagalvoti  :-\ gal aura ten dabar bloga, visa laimė netoli yra kita bažnyčia ... ką reikėtų daryti jei šalia nebūtų  :-\
tikriausiai nustoti į bažnyčią eiti, žmonės ten žudosi ...

Melskimės ir mąstykime ... o tiesa pati pasirodys, Dievas visada ją parodo  ;)

P.S. akiračiui praplėsti apie Šiluvą
http://kultura.lrytas.lt/-12012384591200387484-švč-mergelės-apsireiškimas-šiluvoje-liudijimai-tradicija-kritika.htm

Silvija

Dar dadėsiu :) :

CitataKodėl devyniolika Lietuvos pranciškonų atvyko maldų savaitei į šį Hercogovinos kroatų kaimą?


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-11-benediktas-jurcys-ofm-medziugorje-dieve-kodel-pasirinkai-mane/90616/comments#list

A, tiesa, kai tik pradėjom kalbą su Tomu apie Medžiugorję, staiga dingo internetas :) kas tai? Labai lengva būtų išpūsti burbulą, kad tai - ta pati piktoji dvasia, bet šįkart aš tik juokiuos  :D Manau, kad mūsų reikalas yra budėti ir žinoti problemą.

Tomas M.

Jausmai, argi mes jau nekalbėjome apie juos? ;)

Ir vėl noriu prisiminti ark. Fulton J. Sheen citatą apie mūsų laikus:

"Mes gyvename jausmų amžiuje. Mes daugiau nesivadovaujame Tikėjimu, mes daugiau nesivadovaujame protu, supratimu. Mes vadovaujamės jausmais. Ark. Fulton J. Sheen, 1974 m."

Interviu kalbantis knygos autorius paliečia svarbią tiesą - Bažnyčia turi labai aiškias taisykles, leidžiančias atskirti ar apreiškimai yra tikri, ir tose taisyklėse nėra jokios mistikos. Taigi, tų taisyklių paprastumas yra mūsų stiprybė, nes jos leidžia lengvai atskleisti velnio darbus. Taip, taip velnio, kurį mes čia tik juokaudami minime, bet jis visiškai nejuokauja... Bet mes nenorime paprastumo, mes nenorime tikrumo, mes norime būti "geri" visiems.

Jausmai tapo mūsų laikų Trojos arkliu, kurio pagalba į tikinčiųjų širdis blogis prineša savo nešvarumų. Ar mes ginamės? Ne, mes tiesiog norime būti visiems "caca lialios", mes bijome įžeisti žmones tiesa, mes bijome įžeisti žmones, nebijodami tačiau, įžeisti Šventosios Dievo Gimdytojos.

Teologinės klaidos. Taip Pilgrim, visi mes klystame, bet juk ne apie tokius klydimus eina kalba. Kalba eina apie teologines klaidas, bandomas įsprausti į Išminties Sosto, Dievo Šv. Dvasios Sužadėtinės lūpas. Ar gi tai nėra šventvagystė - bandyti sutepti Jos lūpas melu, kurio ji nepasakė žmonėms? Ar norėjimas būti "neteisiančiu" pateisina tai?

Atpažinimo taisyklės šiuo atveju yra gana aiškios, bet kaip elgiamės mes? Mes nenorime atsisakyti kažko, ko iš esmės net nereikėtų tam, kad būtume tvirti tikėjime. Tačiau mes galime nusipirkti asmeninį apreiškimą... turizmo agentūros ofisas juk už kampo...

Varlė keliauninkė

Vien sveiku protu gristas tikejimas yra tik pas zydus. Bet Kristu jie praziopsojo - vis dar laukia savojo Mesiacho. Krikscionybeje yra kazkas daugiau nei tik sveikas protas ir supratimas. Kai kas tai vadina jausmais, aklu tikejimu ar dar kitaip.. as nezinau kaip tai ivardinti, galbut Sventaja Dvasia butu arciausia. Turbut panasiai vyksta ir Medjugorjeje, bet kaip pastebejo Silvija, ten be abejo yra ir blogio tarnas isimaises. Mes nezinome kas ten vyksta ir var bau suzinosime..

Nebuvau Medjugorjeje ir netraukia, bet tai toks reiskinys, apie koki ismintingas Naujojo Testamento zydas Gamalielis savuju taryboje yra pasakes "... Jei šis sumanymas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime, o jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais!" / Apd 5, 38.

Silvija

Tomai, tai kas vyksta Medžiugorėje dabar, gali būti, kad jau yra apvelta velnio pinklėmis. Mes juk neteigiam, kad ten viskas gerai. Tik visada lengviausias kelias paimti ir padėti tašką, nubausti ir uždrausti. O žymiai sunkiau yra išsiaiškinti situaciją ir priimti saliamonišką sprendimą. Ir tikrai, labai įdomu, kaip Popiežius išspręs šį reikalą. Nepyk ;) 

Tomas M.

Silvija, aš tikrai nepykstu, tik stengiuosi, kad nenueitume lengviausiu klaidų "nurašymo" keliu ;)

Reikalas toks, kad dauguma tų neaiškių žinučių, priskiriamų Švč. Mergelei ir yra būtent iš ankstyvųjų laikų, kai vaikai tiesiai sakydavo, kas jiems buvo pasakyta. Po to, kai visą reikalą į savo kontrolę perėmė pranciškonai, manoma, kad jie pradėjo "taisyti" žinutes, kad ten nebūtų visiškų erezijų. Tad toks jausmas, kad nuo pat pradžių ten jau buvo neaiškumai su regėjimų autentiškumu.

Pilgrim

Medjugorje man nepažįstama ... todėl tiesiog įdomu apie kokias konkrečiai teologines klaidas kalba eina.
Tikėjimo patyrimas ir suvokimas ateina tiek per protą, tiek per jausmus ... Kalba turi būti ne apie vieno prieš kitą supriešinimą, bet
apie jų, proto ir jausmų, tarpusavio harmoniją. Tik tada bus ir supratimas, ir suvokimas ...
Toks klausimas mintyse sublyksėjo  :-\
Kas Tikėjime svarbiausia ?
Tikėjimo tiesa, suvokimas, protas, jausmai ...  :-\

Tomas M.

Regėtojai Dievo Motiną vadina Gospa, tad kalbant apie regėjimus, naudosiu šį terminą.

Pradžioje gerai susidaryti įspūdį apie pirmuosius apsireiškimus (iš straipsnio What is Happening at Medjugorje?):

CitataIn the initial appearances, the Gospa appears out of a cloud of light which gradually takes on the image of a young woman in her late teens.  She has blue eyes and is wearing a gray dress.  She looks like she is holding "something like a baby" in her arms, but none of the features of the baby can be seen.  Her hands are shaking.  She laughs.  The visionaries are able to touch and kiss her, but her vestments are "steel to the touch."  When a lady doctor asked if she could touch her also, the Gospa agreed, but complained about "unbelieving Judases."

Fr. René Laurentin, a supporter of Medjugorje, in his Chronological Corpus of the Messages, changed this obvious blooper to "doubting Thomases."


Pirmaisiais apsireiškimais Gospa pasirodo iš šviesos debesies, kuris palaipsniui įgauna jaunos merginos atvaizdą. Ji buvo mėlynų akių ir dėvėjo pilką apdarą. Ji atrodė laikanti rankose "kažką panašaus į kūdikį", nors jokių kūdikio detalių nebuvo galima įžiūrėti. Jos rankos dreba. Ji juokiasi. Regėtojai gali ją paliesti ir pabučiuoti, bet liečiant apdarą, jis jaučiasi kaip plienas (čia keistas išsireiškimas, gal jaučiasi kietas ar šaltas?). Kai ten buvusi daktarė paklausė ar ir ji gali Gospą paliesti, ji sutiko, bet pasiskundė dėl "netikinčių Judų".

Medžiugorjės apsireiškimus remiantis tėvas René Laurentin savo Chroniloginėse apreiškimų žinutėse nesėkmingai bandė pakeisti tai į "abejojančius Tomus".

Gospa apsireiškia pradžioje kaip velnias

CitataMistakes might be made, of course.  For example, in 1982, one of Mirjana's expected visions of the Gospa turned out to be the devil, until it changed into the Madonna, apologizing and telling her that this was just a trial. And on August 2, 1981, the Gospa allowed the people present to come and touch her, but turned black; Marija explained that this was because sinners were touching her, and they should go to confession.


Savaime suprantama, kartais gali įvykti ir klaidos. Pavyzdžiui 1982 m. vienoje iš lauktų Mirjana vizijų, Gospa pasirodė kaip velnias, kol galų gale pasikeitė į Madonos atvaizdą, atsiprašydama ir paaiškindama, kad tai viso labo buvo išbandymas.

1981 m. rugpjūčio 2 d. Gospa leido žmonėms ją liesti, bet tuomet ji tapo juodos spalvos. Regėtoja Marija paaiškino, kad tai įvyko todėl, kad Gospą lietė nusidėjėliai ir kad jie turi eiti išpažinties.

Problemos su tikėjimo tiesomis Gospos žinutėse

CitataWhen the Madonna is asked about the title, "Mediatrix of all graces," she replies, "I do not dispose of all graces."


Kai regėtojai paklausė Gospą apie jos "visų malonių tarpininkės" titulą, ji atsakė "aš nedalyvauju dalinant visas malones".

Palyginimui iš Maceinos raštų:

CitataMarijos paslaptis yra ta, kad ji yra sukurta visų būties rūšių, visų būties laipsnių organišku bendradarbiavimu. Ji yra išsipildymas pasaulio vilčių, ji yra pasaulio evoliucijos tikslas prieš Kristų ir pasaulio evoliucijos vedėja po Kristaus. Savimi jungdama kosmą ir būdama sykiu Dievo Motina, ji tampa realia tarpininke tarp Dievo ir žmonijos. Mūsų laikais šitas centrinis Marijos pobūdis vis labiau pradeda išeiti aikštėn. Šiuo atžvilgiu charakteringos yra Milano teologų pastangos prašyti popiežių paskelbti dogmatiškai, kad Marija yra visų malonių tarpininkė: mediatrix omnium gratiarum. Tame prašyme pasakyta: ,,Mes sakome, kad (Marija) yra visų malonių tarpininkė ne netiesiogine prasme, būtent kad ji pagimdė visų malonių šaltinį Kristų Viešpatį, bet taip pat ta prasme, kad, dalijant mūsų Išganytojo pelnytas malones, jokia malonė neateina į žemę be Marijos tarpininkavimo" (p. 5). Šita mintis Marijos metafizikos šviesoje įgyja ypatingos prasmės. Iš tikro dieviškasis veikimas, liečiąs žmogaus pašventimą, dabartinėje tvarkoje eina per Mariją, kaip per žmogiškosios prigimties tobuliausią reiškėją, kaip per pasaulio sielą ir žmoniškumo idealą. Marijos gimimo, josios gyvenimo ir josios veikimo paslaptis yra malonės ir laisvės, Dievo ir žmogaus bendradarbiavimo paslaptis. MARIJA KAIP MOTERIS IR ŠVENTOJI


Gospa sakė, kad regėtojams yra suteikta malonės daugiau nei bet kokiems kitiems žmonėms žemėje.

Citata"Before God all the faiths are identical. God governs them like a king in his kingdom."


"Prieš Dievą visi tikėjimai yra vienodi, identiški. Dievas valdo juos, kaip karalius savo karalystėje."

Taip pat Gospa sakė, kad dauguma sielų po mirties patenka į Skaistyklą, nors Bažnyčios tėvai, priešakyje su šv. Augustinu, šv. Tomu Akviniečiu įspėja, kad tik nedaugelis sielų yra išgelbėjamos - dauguma pakliūva į pragarą.

Ji taip pat sakė, kad pragare visi kentėjimai yra lygūs - "All sufferings are equal in hell".

Nepaklusnumas

CitataUnlike the approved apparitions, the visionaries at Medjugorje have been consistently disobedient to local bishops.

    December 19, 1981, Vicka in her Notebook writes that their bishop, Pavao Zanic, was "the more guilty party" in conflict with the Franciscans, and the Gospa defended the Franciscans who were disobeying the bishop's order to share their parish with secular clergy.
    June  21, 1983, in a letter the visionary Ivan said that the Gospa demanded the  Bishop's "immediate conversion" and that he should stop emphasizing the "negative side"- otherwise she and her Son would punish him.
    February 3, 1985 the Gospa told three visionaries that Fr. Barbaric, whose removal  was requested by the bishop, should stay.

According to the German theologian, Manfred Hauke, the Gospa urged disobedience thirteen times to Bishop Zanic, who had originally been inclined favorably to the apparitions.


Skirtingai nuo kitų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų, Medžiugorjės regėtojai pastoviai rodė nepaklusnumą vietos vyskupams.

1981 m. gruodžio 19 d. Vicka savo užrašuose rašo, kad jų vyskupas Pavao Zanic buvo "kaltesnė pusė" konflikte su pranciškonais ir kad Gospa gynė pranciškonus, kurie nepakluso vyskupo įsakymui, parapiją dalintis su kitais kunigais.

1983 m. birželio 21 d. laiške regėtojas Ivan pranešė, kad Gospa liepė vyskupui nedelsiant atsiversti ir nustoti kelti į viešumą "negatyvią pusę" - kitu atveju ji ir jos Sūnus jį nubaus.

1985 m. vasario 3 d. trims regėtojams Gospa sakė, kad vyskupo paliepimu turėtas būti nušalintas kunigas Barbaric turi likti.

Vokiečių teologo Manfred Hauke paskaičiavimu, Gospa net trylika kartų kvietė nepaklusti vyskupui Zanic, kuris pradžioje palankiai žiūrėjo į apsireiškimus.

Palyginimui istorija iš vieno didžiausių Švč. Mergelės Marijos gynėjų - šv. Louis de Montfort gyvenimo. Kai penkiolika mėnesių statytos monumentalios Pontchateau Kryžiaus Kelio stotys buvo baigtos, karaliaus įsaku jos visos buvo nugriautos. Tėvas de Monfort į tai atsakė: Garbė Viešpačiui!

Gospa apsireiškia pagal "užsakymą"

JAV Noterdame universitete vykusiame renginyje buvo pranešta, kad apsireiškimas įvyks stadione tam tikrą valandą. Universiteto vadovybė įspėjo, kad tą valandą stadione turi vykti krepšinio varžybos - apsireiškimas buvo "perkeltas" į kitą valandą.

CitataOn June 30, 1981, the Gospa said that her appearances would end in three days, but they went on without interruption.  As of 2004, over 33,000 messages had been delivered by the Gospa.  The number now is around 40,000. Three of the visionaries, Ivan, Vicka and Marija, still have daily visions. We are dealing with a Madonna who, in contrast with the authorized apparitions, has become extremely talkative. If we weren't referring to heavenly personages, the category of "personality change" would suggest itself.


Neįvykę apreiškimų pažadai

CitataOn June 29, 1981, the Gospa announced that a four-year-old boy would be healed, but this never happened. A sign from heaven predicted by the visionaries for August 17, 1981, never materialized.  Ivan, in a signed statement, on May 9, 1982, said that a sign would appear in six months - a "huge shrine in Medjugorje" in memory of the Gospa's apparitions.  But this also never materialized. In 1983 the visionaries said a "visible sign" would be left at Medjugorje in perpetuity. But this has not happened.

In September, 1981, the prophecy that "Germany and the U.S. will be destroyed,...the Pope will be exiled to Turkey," never took place.  Nor did peace for Yugoslavia predicted by the Gospa during the 80s.  Yugoslavia broke up during the Bosnian war, 1992-95, leading to the violent separation of Croatia and Bosnia-Herzegovina from Serbia.


CitataJesus told us to judge trees by their "fruits." In Medjugorje, numerous conversions have been reported, Catholics returning to the sacraments after many years, etc.  But the main fruit, and the fruit closest to the heart of the devil, has been disobedience.  Original sin came into the world not through lust or greed or murder, but through disobedience; and the redemption took place through the obedience of Jesus (Romans 5:19) and the fiat of his mother. In Medjugorje, we are confronted with the counterintuitive phenomenon of the Madonna encouraging disobedience to the successors of the Apostles, and disobedience of some Franciscans to Vatican directives.


Dažnai Medžiugorjės autentiškumas grindžiamas faktu, kad apsireiškimus remia daug kunigų ir vyskupų, ypatingai paminint kard. Christoph Schönborn, kuris visai neseniai pagarsėjo, pareiškęs, kad vienos lyties poros turi būti ginamos civilinių įstatymų.

Vyskupo Perić ataskaita

CitataAnd so what are we to conclude? Bishop Perić's statement in 1997 still seems to be the most relevant:

On the basis of the serious study of the case by 30 [academics], on my episcopal experience of five years in the Diocese, on the scandalous disobedience that surrounds the phenomenon, on the lies that are at times put into the mouth of the "Madonna," on the unusual repetition of "messages" for over 16 years, on the strange way that the "spiritual directors"of the so-called "visionaries" accompany them throughout the world making propaganda of them, on the practice that the "Madonna" appears at the "fiat" (let her come!)  of the "visionaries," my conviction and position is not only non constat de supernaturalitate ("no evidence of the supernatural") but also the other formula constat de non supernaturalitate ("evidence of the non-supernatural character") of the apparitions or revelations of Medjugorje.

Silvija

Bet kodėl popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI leido veiksmui vykti? Kokie buvo jų argumentai - mes nežinom. Kai viskas, Tomai, į vienus vartus, tai ir norisi oponuoti. Nors tavo įrašai, tiesą sakant, įspūdį padarė.

Tomas M.

Anksčiau minėtame interviu E. Michael Jones duoda savo versiją - Pop. Jonas Paulius II nieko nedarė dėl to, jog Medžiugorjė tarnavo kaip ir antikomunistiniu įrankiu. Visgi vėliau tai neišėjo į naudą, nes Medžiugorjės nacionalistai darė kitatikių "valymą" - sugriovė stačiatikių vienuolyną, nužudė kunigus ir vienuolius (iš anksčiau paminėto straipsnio):

CitataAccording to historian Michael Sells, religious nationalists in Medjugorje "cleansed" non-Catholics, destroying an Orthodox monastery and murdering priests and monks. Bishop Perić was kidnapped on April 2, 1994, in retaliation for his criticisms of unauthorized activities in Medjugorje, and released only when the Mayor of Mostar intervened with UN troops.


Dėl Pop. Benedikto XVI E. Michael Jones sako, kad jis tiesiog nesugebėjo pajudinti tos citadelės, todėl ir pasitraukė iš popiežystės. E. Michael Jones čia kalba ne vien apie Medžiugorje, kuri tapo didele finansine ir įtakos jėga, bet ir su kitomis Vatikaną kankinančiomis problemomis. Jis sako, kad galima atsekti, jog Medžiugorjės rėmėjai dažnai yra liberalių pažiūrų atstovai. Galbūt jie tokiu būdu vieni kitus dengia? Sunku pasakyti, kai informacijos labai mažai  :-\

Dar įdomu, kad E. Michael Jones teigia, jog Medžiugorjės rėmėjų tikslas nėra apsireiškimų autentiškumo įrodymas, jie tiesiog nori egzistuoti, kad jų niekas nekabintų, kas iki šiol ir buvo. Jie jau turi tokį variklį įsukę, kad gali išsilaikyti, rengti tarptautines konferencijas, daryti įtaką ir pan.

Varlė keliauninkė

Kalbant apie Dievo Motinos regėjimus ir regėtojus, man asmeniškai geriausias pavyzdys yra šventasis Pilypas Neris (beje, panašus atvejis buvo nutikęs ir šv. Siluanui, kai jam pasirodė "Kristus"):
CitataArgi gali Šventoji Dievo Gimdytoja pasirodyti tokiam nusidėjėliui kaip aš?

http://www.cinemaplayer.ru/32101-_budte_dobryimi_esli_smojete___State_buoni_se_potete.html (žiūrėti nuo 35.15 min.)

Tomas M.

Aha, E. Michael Jones interviu taip pat pacitavo ir Šv. Kryžiaus Jono žodžius, kur jis įspėja, kad privačių apsireiškimų, regėjimų troškimas yra džiaugsmas velniui (iš atminties cituoju).

Pilgrim

Citata"Tegul jie ten vyksta, tegul ten meldžiasi, tegul ten pasninkauja ir atsiverčia". Tai popiežiaus Jono Pauliaus II atsakymas, rašytas 1986 m. birželio mėn. ir pakartotas 1987 m. sausio mėn., Italijos vyskupams, prašiusiems pastoracinių gairių žmonėms, norintiems vykti į Medjugorje, Jugoslavijoj, iš kur plinta žinia apie Marijos apsireiškimus (žr., "National Catholic Register", 1987. VI.14).
     Šie popiežiaus žodžiai nėra oficialus Bažnyčios tvirtinimas apie tų apsireiškimų tikrumą. O vis dėlto jie yra maldininkus teigiamai nuteikiančios pastoracinės gairės, savo esme krikščioniškos ir kartu tiksliai atitinkančios Medjugorje skelbiamų apreiškimų dvasią. Popiežius šiuo reikalu gerai informuotas. Jei būtų buvęs pavojus klaidai ar įtarimas apsireiškimų netikrumui, jis būtų ne teigiamai orientavęs, o perspėjęs ar net draudęs.

http://laiskailietuviams.lt/index.php/1987m-11-gruodis/6582-marijos-apsireiskimai-medjugorje

CitataŠventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ pranešė, kad penktadienį, sausio 17 d., į paskutinį pasitarimą buvo susirinkusi tarptautinė komisijai, kuri buvo sudaryta prieš ketverius metus, kad iš naujo ištirtų ir įvertintų tariamus ar galimus Mergelės Marijos apsireiškimus Medjugorje, Bosnijoje Hercegovinoje. Komisija dirbo konfidencialiai. Kaip buvo numatyta, komisijos išvados perduotos Tikėjimo mokymo kongregacijai.
Komisijai Medjugorje įvykiams tirti vadovavo buvęs Popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Camillo Ruini. Komisijai taip pat priklausė buvęs Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Josef Tomko, Vrhbosnos arkivyskupas kard. Vinko Puljič, Zagrebo arkivyskupas kard. Josip Bozanič, buvęs Popiežiškosios juridinių tekstų tarybos pirmininkas kard. Julian Herranz, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato, o taip pat keliolika kunigų ir seserų vienuolių - teologijos, psichologijos, sociologijos, kanonų teisės ir kitų disciplinų specialistų.
Medjugorje, Bosnijoje Hercegovinoje, jau tris dešimtmečius garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas ir Bažnyčios nepatvirtintų Mergelės Marijos apsireiškimų vieta. Spėjami Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 m. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 m. paskelbė, jog Medjugorje neįžvelgta nieko antgamtiška. Vis dėlto Kongregacija rekomendavo pasirūpinti, kad į Medjugorje vis tiek gana gausiai keliaujantys maldininkai turėtų užtikrintą deramą sielovadą. Prieš ketverius metus popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas, kuris dabar jau baigiamas. Ar ir kada galima tikėtis Kongregacijos dokumento ar pasisakymo Medjugorje klausimu, kol kas neaišku. (Vatikano radijas)

Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2014/01/18/baigia_darb%C4%85_medjugorje_komisija/lit-765280)

Plačiau apie komisijos darbą:
CitataWhat will the Pope decide when the commission led by Mgr. Camillo Ruini presents its concluding report? Vatican Insider takes a look at the cases of the apparitions at San Nicolas and Salta in Argentina

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/medjugorje-medjugorje-medjugorje-31785/

Šiek tiek analizės yra čia, deja itališkai ... :(
CitataDossier Medjugorje
Nelle mani del Papa il rapporto sulle apparizioni della Vergine. Che dovrà sciogliere un altro mysterium del soprannaturale

http://www.ilfoglio.it/soloqui/21628

Official Documents on Medjugorje and FAQS
http://medjugorjedocuments.blogspot.com

kukulis

Turbūt Medjugorėje tikrai vyksta šventų dalykų. O taip pat Tomas pastebėjo, kad yra ten daug netikrų aiškiaregių.
Ir tas ir tas tiesa :)

Man įrodymų daugiau nereikia :)
Asmeninis mano susidūrimas su Medjugore yra toks: mano broliai ir seserys parapijiečiai dažnai siūlo skaityti įvairius apsireiškimus iš Medjugorės. Man kaip visad ima nervas dėl tokių dalykų, tačiau kadangi savo nervavimąsi nurašau į asmeninius trūkumus, tai nei kritikuoju nei priimu tai ką jie siūlo; na laikau tai kaip "ne man".

Ačiū Tomai už išsamią apžvalgą.

Būsim atsargūs :)

O man tai kaip ir Piligrim labai Šiluva artima. Kažkaip nejaučiu didelio poreikio važiuoti į kokią piligriminę kelionę, kai yra Šiluva Lietuvoje :) . Tiesa gal norėtųsi į Pietų Ameriką nuvažiuoti prie to paveikslo, bet nieko tokio, jei niekad ir nenuvažiuosiu :)

Tomas M.

Bažnyčia (per Tikėjimo ir Doktrinos Kongregaciją) oficialiai nepripažino Medžiugorjės apsireiškimų. Minėtą sprendimą dar turi patvirtinti Popiežius. Tragedijos nėra, juk yra Lurdo, Fatimos apsireiškimai, kurie veda tikinčiuosius prie Švč. Mergelės ;)

Tikėjimo ir Doktrinos Kongregacija kviečia pripažinti Medžiugorje, kaip "ypatingą maldos vietą".

Keletas straipsnių:

http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=25356

http://unamsanctamcatholicam.blogspot.com/2015/06/medjugorje-end-is-beginning.html


kukulis


Aukštyn