gegužės 29, 2020, 20:08:47

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


2014 m. Sinodas šeimos klausimams spręsti

Pradėjo Tomas M., spalio 13, 2014, 17:58:47

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Kas supranta angliškai, rimta Sinodo apžvalga iš EWTN kanalo:

http://youtu.be/NAAQ8u4rr9o?t=14m8s

Šis interviu yra toks geras, kad rekomenduoju iš visos širdies  :thumbup:

Susijusios temos:

Komunija gyvenantiems nesusituokus

Kiek patikima "populiarioji" žiniasklaida

Tomas M.

Tiems, kas nesupranta angliškai, reikia tikėtis, kad į lietuvių kalbą bus išversta Ignatius Press išleista knyga: Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church (Išliekant Kristaus tiesoje: Santuoka ir Komunija Katalikų Bažnyčioje).

Tomas M.

Reakcija į Sinodo pusiaukelės dokumentą:

Nerimastingi klausimai Romos Sinodui apie Šeimą

Čia labai tinka dvi citatos:

Tiesa tik tada dingsta, jei tiesos skelbėjai nustoja ją skelbti. Tad nepaliaukite kalbėti, nes net mažas balselis gali nugalėti žemės drebėjimą, jei jis kalbės tiesą.

Žemės drebėjimu užsienio spaudoje vadinamas Sinodo pusiaukelės pranešimas.

Jei tu tiki tai, kas Evangelijoje tau patinka, o atmeti tai, kas nepatinka, tu tiki ne Evangelija, bet savimi. ~ Šv. Augustinas

Pilgrim

Skaitau ir nelabai suprantu  :-\ apie ką mes čia kalbame ? Apie kokį žemės drebėjimą ?
Jei apie Vyskupų Sinodo pirmą dalį apibendrinantį dokumentą tuomet kas jį skaitėme ? Aš tikrai jo neskaičiau, todėl negaliu pasakyti, kad jis kažką sudrebino, pakeitė, atkeitė ar pan.
Pabūsiu kaip apaštalas Tomas, kol savo akimis ...  :)
Bet ... pagal tekstą paimtą iš Vatikano radijo puslapio
http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/13/pristatytas_vyskup%C5%B3_sinodo_pirm%C4%85_dal%C4%AF_apibendrinantis_dokumentas/lit-830798
Citatabuvo pristatyta ataskaita, apibendrinanti visus iki šiol girdėtus Sinodo Tėvų pasisakymus

Šiame dokumente tiesiog atpasakojame tai kas buvo kalbėta per savaitę. Tiesiog įvairūs kalbėtojai išsakė savo mintis, įžvalgas, pastebėjimus. tai kas tiems žmonėms atrodė aktualu, pasakė savo nuomonę. Dokumente šie pasisakymai buvo susisteminti ir surūšiuoti.
Citatapaliesta problematika surūšiuota į tris temines dalis. Pirmoji dalis pavadinta ,,Įsiklausymas - šeimos kontekstas ir iššūkiai", antrojo dalis pavadinta ,,Žvilgsnis į Kristų - Šeimos Evangelija", trečioji: ,,Diskusija - pastoracinės perspektyvos".

Toliau dokumento skyriuose pateikiama apibendrinta informacija.
CitataPirmojoje ataskaitos dalyje primenamas Sinodo Tėvų pasisakymuose skambėjęs konstatavimas, kad šeima visais požiūriais yra fundamentali ir nepamainomai brangi tikrovė ...  plataus, visa aprėpiančio žvilgsnio reikia gilinantis į šeimos problemas, į plintančio individualizmo keliamą grėsmę, į vis labiau slegiančią vienatvę, į narcisizmo iškreiptą jausmų sferą ir dėl to vis dažnesnį jų nepastovumą, taip pat į tokias problemas kaip nedarbas, kuris slegia daugelį šeimų visame pasaulyje, į nesantaikos ir smurto namuose daromą žalą, ar kai kurių pasaulio regionų šeimas ypatingai skaudžiai palietusią terorizmo, karų, migracijos problemą ... Bažnyčios atsakas turi būti kupinas vilties ir prasmės, jame turi atsispindėti ne tik Bažnyčios mokymas, bet pirmiausia gailestingumo žinia.

Skaitau, kad primena tai, jog šeima yra fundamentali vertybė, kuri šiame laikmetyje patiria įvairius iššūkius ir išbandymus. Bažnyčia turi į tai atsiliepti pateikti mokymą ir surasti būdą kaip tai pasakyti, kad šis laikmetis tai išgirstų. Šio laikmečio žmonių kalba, būdais ir priemonėmis.
CitataAntrojoje ataskaitos dalyje primenama, jog Sinode sutartinai iškeltas Bažnyčios nuo seno skelbiamas santuokos neišardomumas, tačiau kartu siūlyta ir iširusiose santuokose ar be santuokos sakramento gyvenančiose porose matyti netobulas santuokinės tikrovės formas. Bažnyčia turi atpažinti ir už regimų sakramentinės tikrovės ribų išsibarsčiusiais Žodžio sėklas. Reikia su pagarba žiūrėti ir į tuos, kurie Bažnyčios gyvenime dalyvauja nepilnu ir netobulu būdu, o ne tik matyti trūkumus. Tokio laipsniško santykio su santuokos sakramento tikrove suvokimas gali pasirodyti svarbus ypač tais atvejais kai poros gyvena nesusituokusios ne dėl to, kad atmeta Bažnyčios mokymą, bet dėl kitų praktinių priežasčių. Jei jos bus palydimos rūpestinga sielovada, jos pribręs ir sakramentiniam ryšiui. Šiame kontekste Bažnyčia turi būti tarsi tėvų namai, tarsi žmonėms šviečiantis žibintas. Ypač tiems kieno širdys sužeistos ir pasimetusios reikia kantrybės ir delikatumo.

Aha ... turėtų drebėti žemė. bet kažkodėl to nevyksta. Šv. Rašte irgi yra tokie žodžiai - Dievo nėra, pasakė ... Tiesiog dar kartą paskaitykime šią ištrauką. Bažnyčia vieningai skelbia santuokos neišardomumą. Tačiau šeimos institucija patirdama laikmečio išbandymus, kartais palūžta ir atsiranda deformacijos. Žmogus gyvendamas ir tokioje deformuotoje šeimoje nepraranda gebėjimo girdėti Dievo kvietimo į išganymą. Tačiau dalyvauti bažnyčios gyvenime žmogus gali jau tik nepilnu ir netobulu būdu. Ir bažnyčiai iškeliamas uždavinys rūpestingai juos auginti sakramentiniam ryšiui, grąžinti į pilną ir tobulą būdą.  Rūpestingai, tai atrandant tinkamą individualų būdą, kantriai ir nuosekliai brandinant. Rūpestingai, tai pasakyti tiesą tokiu būdu, kad ji pasiektų širdį o ne būtų atmesta.
Trečioji dalis ... tiesiog įvairūs pasiūlymai.
CitataTrečioje, ilgiausioje ataskaitos dalyje išvardyti Sinodo Tėvų pateikti pastoraciniai siūlymai.
Tarp jų pirmoje vietoje minimas gero parengimo krikščioniškai santuokai būtinumas ...

Pagal Lietuvos pavyzdį pasirengimo santuokai tobulinimui erdvės yra nepaprastai daug.
CitataGana daug dėmesio skirta išsiskyrusiems ir antrą, civilinę santuoką sudariusiems katalikams. Kalbant apie šiuos atvejus negalima vadovautis taisykle ,,viskas arba nieko", nes kiekviena sužeistos šeimos situacija yra savita ir kiekvienai reikia deramo dėmesio.
Kalbant apie siūlymą leisti priimti komuniją išsiskyrusiems ir sudariusiems antrą santuoką,
vieni Sinodo Tėvai siūlė laikytis dabartinės praktikos,
kiti ragino dėmesingiau įsiklausyti į konkrečias situacijas, ypač į tas, kuriose neįmanomi neskausmingi ir naujo neteisingumo nesukeliantys sprendimai.

Turėkim mintyse, kad tai tik pasisakymai be ilgų diskusijų, argumentų ir kontrargumentų.
Taip pat buvo liečiami ir kiti klausimai.
Citatapateiktoje ataskaitoje taip pat kalbama apie siūlymus supaprastinti santuokos negaliojimo tyrimo procedūras.

Tam, kad geriau suprastume kokie tai pasiūlymai ir kodėl jie atsiranda, reikia žinoti dabartinę tvarką, jos pliusus ir minusus. Tokių procedūrų taikymo praktiką ir pan.
CitataNenutylėta ir homoseksualių porų tema. Homoseksualūs asmenys turi būti gerbiami, Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai, tačiau reikalavimai homoseksualias porai prilyginti šeimoms nesuderinami su Bažnyčios skelbiam santuokos samprata. Taip pat neleistini šiuo metu kai kurių tarptautinių organizacijų keliami reikalavimai, kad valstybėms būtų suteikiama finansinė parama mainais už gender ideologijai palankių įstatymų priėmimą.

Pakankamai aiškiai įvardinta, kad tokia pora nėra šeima. Tačiau toks asmuo neturi tapti tarsi raupsuotuoju ir atskiriamas, ignoruojamas ar pan.
CitataAtaskaitos pabaigoje taip pat primintas Pauliaus VI enciklikoje Humanae Vitae suformuluotas mokymas apie atsakingą tėvystę ir motinystę, apie atvirumą gyvybei kaip esminį santuokinės meilės elementą.


Tomas M.

Pilgrim, tavo pateiktos naujienos yra "sušvelnintos" (aišku ne mes dėl to esame kalti, bet Vatikano spaudos tarnyba, kuri šiuo atveju yra akivaizdžiai šališka - ne mano, bet kai kurių ganytojų nuomone)...

O kaip mintys, kad homoseksualumas turi būti "vertinamas" Bažnyčios ir kad homoseksualios "santuokos" - "tarpusavio pagalba, kuri reiškia brangią paramą partnerių gyvenime".

CitataHomosexuals have gifts and qualities to offer to the Christian community: are we capable of welcoming these people, guaranteeing to them a fraternal space in our communities? Often they wish to encounter a Church that offers them a welcoming home. Are our communities capable of providing that, accepting and valuing their sexual orientation, without compromising Catholic doctrine on the family and matrimony?

The question of homosexuality leads to a serious reflection on how to elaborate realistic paths of affective growth and human and evangelical maturity integrating the sexual dimension: it appears therefore as an important educative challenge. The Church furthermore affirms that unions between people of the same sex cannot be considered on the same footing as matrimony between man and woman. Nor is it acceptable that pressure be brought to bear on pastors or that international bodies make financial aid dependent on the introduction of regulations inspired by gender ideology.

Without denying the moral problems connected to homosexual unions it has to be noted that there are cases in which mutual aid to the point of sacrifice constitutes a precious support in the life of the partners. Furthermore, the Church pays special attention to the children who live with couples of the same sex, emphasizing that the needs and rights of the little ones must always be given priority. Šaltinis


Susidaro toks jausmas, kad keli tikintieji puolė į paniką ir laksto skelbdami apie "žemės drebėjimą". Reikia prisiminti, kad žemės drebėjimas prasideda ilgai prieš išorinį pasireiškimą ir prasideda jis giliuose tektoniniuose sluoksniuose. Todėl tie, kurie tuos sluoksnius pažįsta ir tiria, skambina pavojaus varpais, nes kai žemės paviršiuje pradės griūti bažnyčių bokštai, per vėlu bus kažką padaryti...

Lenkų vyskupų konferencijos pirmininkas - prieš Santuokos sakramentą žeminančią ideologiją Bažnyčioje. (angliškas šaltinis)

Kardinolas kaltina sąmoningu Sinodo manipuliavimu ir kviečia Popiežių Pranciškų ginti apaštalinį Tikėjimą.

Vatikano Radijas: Ne visi pritaria pirmadienį paskelbtai Sinodo darbus apibendrinančiai ataskaitai

Kur yra AUKA? Ar Šeima nėra AUKOS vieta? O gal projektuojama "laipsniuota" katalikiška šeima, kurioje Aukos ir paties Kristaus jau nebėra. Bet dėl "gailestingumo" - lai maloni nuodėmė tampa sugyventinių "sakramento" pamatu.

Kaip Sinodo dokumentu džiaugiasi LGBT atstovai:

"Pasikeitimai kalboje atneš pasikeitimus pastoracinėje praktikoje, kas savo ruožtu atneš pasikeitimus mokyme".

"A change in language will bring a change in pastoral practice which will bring about a change in teaching".


Kaip Kristaus žodžius supranta oficialus Popiežiaus teologas Kard. Kasper (kalbėdamas apie pačio Jėzaus Kristaus žodžius):

"Mes negalime paprasčiausiai paimti pastraipą iš Jėzaus Evangelijos ir iš jos padaryti pilnas išvadas. Reikia hermeneutikos, kad suprasti visą Evangelijos žinią ir atskirti doktriną nuo disciplinos. Disciplina pasikeitė. Bet aš manau, čia mes susiduriame su teologiniu fundamentalizmu, kuris nėra katalikiškas."

Pilna citata:

Citata"(Some Cardinals) fear a domino effect, that if one thing changes, everything will collapse. That's their fear. All this is related to ideology, an ideological interpretation of the Gospel, but the Gospel is not a penal code. As the Pope said in the apostolic exhortation Evangelii Gaudium, quoting Saint Thomas Aquinas, the Gospel is a grace from the Holy Spirit manifested in the faith that works through love. That's a different interpretation. It is not a museum. It is a living reality of the Church and we have to walk with all the people of God and see what their needs are. Then, we have to carry out a discernment based upon the light of the Gospel, which is not a code of doctrines and commandments. We cannot simply take one paragraph of Jesus' Gospel and from there deduce everything. A hermeneutic is needed to understand all the message of the Gospel and differentiate what is doctrine from what is discipline. Discipline has changed. But I think we are facing here a theological fundamentalism that is not Catholic."


Ką gi... Vadinasi visus 2000 metų RKB buvo fundamentalistinė ir visi tie šventieji, kurie rašė apie šeimą, santuokos sakramentą ir pan. Pasirodo, Jėzaus žodžius negalima priimti tiesiogiai, nes jei žmogus nuspręs, kad tai nėra doktrina, kai kurių Dievo žodžių galima ir nepaisyti...

Tad jei Popiežiaus teologas taip sako, kaip katalikiška spauda interpretuoja, ką sako pats Popiežius?

"Dievo įstatymai yra skirti vesti visus žmones į Kristų ir Jo Garbę, ir jei jie [Dievo įstatymai] to nedaro, jie yra pasenę." (Ši frazė yra žurnalisto interpretacija)

O taip skamba pačio Popiežiaus mintis:

"jei įstatymas neveda į Jėzų Kristų ir nepadeda mums priartėti prie Jėzaus Kristaus, jis [įstatymas] yra miręs."

The law teaches the way to Christ, and "if the law does not lead to Jesus Christ," Francis said, "and if it doesn't get us closer to Jesus Christ, it is dead."


Pilna citata:

CitataVATICAN CITY (CNS) -- God's laws are meant to lead all people to Christ and his glory, and if they do not, then they are obsolete, Pope Francis said in a morning homily. In fact, the scholars of the law in Jesus' day were so wrapped up in doctrine as an end in itself, they were unable to see that Jesus was leading people down a new and surprising path toward his glory, the pope said Oct. 13 during his morning Mass in the Domus Sanctae Marthae, where he lives. Jesus did "strange things," like "walk with sinners, eat with tax collectors" -- things the scholars of the law "did not like; doctrine was in danger, that doctrine of the law" that they and the "theologians had created over the centuries," he said, according to Vatican Radio. The scholars were safeguarding the law "out of love, to be faithful to God," the pope said, but "they were closed up right there," and forgot all the ways God has acted in history. "They forgot that God is the God of the law, but is also the God of surprises," he said. "God is always new; he never denies himself, he never says that what he had said is wrong, but he always surprises us," the pope said. The scholars of the law had forgotten how many times God surprised his people, like when he freed them from slavery in Egypt, he said. They were too wrapped up in their perfect system of laws -- "a masterpiece" where everyone knew exactly what he or she was supposed to do; "it was all settled. And they felt very secure there," he said.


Bandau svarstyti, kaip Dievo Įstatymas gali nevesti į Dievą? Ypač kalbant apie Naująjį Įstatymą  :-\

Taip pat reikia prisiminti, Bažnyčios mokymas, kad homoseksualus gyvenimas yra nuodėmė labai remiasi Apaštalo Pauliaus mokymu, tad jei mes galime taip "koreguoti" pačio Kristaus mokymą, ką tuomet kalbėti apie jo Apaštalų mokymą...  :no-no:

Kaip vienas katalikų blogeris įvardijo: "Geriausios naujienos iš Sinodo yra tos, kad jo sprendimų katalikams nėra privaloma laikytis".

Giedrė

Pritariu Tomui. Sinodo kryptis - liūdina. Tai rodo ir euforiškos KB oponentų nuomonės spaudoje ir visokie džiūgavimai spaudoje.

Kol kas tikra paguoda šis Tomo pacituotas sakinys:  "Geriausios naujienos iš Sinodo yra tos, kad jo sprendimų katalikams nėra privaloma laikytis". Kol kas jaučiuosi būtent taip. Kur reikia, tai reformų niekas nesiima (pvz. moterų ir vaikų gynimas nuo smurto šeimose), o kur nereikia, pilna "naujovių" (pvz. netiesioginis pritarimas sodomitų linijai).

Pilgrim

Ilgai galvojau ką parašyti  :-\
Jooooo ...  :-\ čia ne apie Vyskupų Sinodą, su juo viskas tvarkoje.
Viena labai graži citata:
CitataDauguma ligšiolinių Sinodų vyko ilgo šventojo Jono Pauliaus II pontifikato metu. Jis ir jo įpėdinis Benediktas XVI dalyvaudavo Sinodų darbe, klausydamiesi vyskupų iš viso pasaulio pasisakymų. Jonas Paulius II turėjo įprotį tuo pat metu skaityti brevijorių. Atsirado šmaikštuolių, teigusių, kad popiežius skaitydavo iš anksto parengtą baigiamąjį Sinodo dokumentą.

Labai gili mintis čia pasakyta. Siūlymas, patarimas, rekomendacija. Prieš skaitydami šio Sinodo apžvalgas, pasisakymus, analizes ir t. t. melskitės ir skaitykite tai maldos dvasioje.
Jie, ten Sinode ... griauna Bažnyčią ... pasaulio pabaiga, žemės drebėjimas. Jie ... o kur Jėzus, ką ? Jo ten nėra Sinode ? Tačiau juk Evangelijoje parašyta šeima, Įstatymas. Bet taip pat parašyta, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš ... Tai negi mes netikime, kad ir Jėzus dalyvauja Sinode. Ir Jis mums taip pat gali papasakoti apie tai kas vyksta, tačiau Jis prabyla maldos dvasioje.
plačiau kas yra Sinodas paskaitykit. labai jau reikia platesnio horizonto, kad pilniau suprasti Bažnyčios gyvenimą, funkcionavimą
Dr. Irena VAIŠVILAITĖ. VYSKUPŲ SINODAS? Kas jis ir ką veikia? (Artuma)
http://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=11302
visos čia pateikiamos citatos yra iš šio straipsnio.
o vienas katalikų blogeris neteisus
CitataSinodą galima palyginti su Bažnyčios rentgenograma, nes jame dalyvaujantys vyskupai pasisako daugybe jiems rūpimų klausimų, tik nepriima sprendimų. Susipažinęs su Sinodo darbo rezultatais ir siūlymais, popiežius priima sprendimus ir paskelbia baigiamąjį dokumentą, vadinamąjį Apaštališkąjį paraginimą.


Pilgrim

CitataPirmadienį kardinolo Peterio Erdo paskelbta ligšiolinius darbus apibendrinanti ataskaita sulaukė pačių Sinodo Tėvų nevienodų vertinimų. Ne visi pritarė kai kurioms jos formuluotėms. Dėl to antradienį buvo paskelbtas Sinodo sekretoriato patikslinimas, kad pirmadienį pristatyta ataskaita yra tik darbinis dokumentas, o ne oficialus šios Sinodo asamblėjos rezultatas. Šios asamblėjos baigiamasis dokumentas - Relatio Synodi - bus priimtas šeštadienį, tačiau ir jis dar nebus galutinis Sinodo darbo vaisius, nes šios asamblėjos parengtų siūlymų pagrindu darbas bus tęsiamas ateinančių metų Vyskupų Sinodo eilinėje asamblėjoje.


Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2014/10/14/sinodas_t%C4%99sia_darb%C4%85_kalbin%C4%97se_grup%C4%97se/lit-830997)

Pilgrim

CitataĮ Sinodą pasaulietinė žiniasklaida žvelgia pro padidinamąjį stiklą, laukdama žinių tik keliais rūpimais klausimais. Ji stengiasi sukurti įtampos nuotaiką, sukurdama konfliktų įspūdį ten, kur jų nėra. Galbūt tai susiję ir su žiniasklaidos išpučiamais faktais, klaidingomis interpretacijomis, galbūt ir su lūkesčiais, kurių daug ir kurie gerokai perdėti. Štai paskutinis toks pavyzdys - paskelbus ataskaitą, apžvelgiančią Sinodo Tėvų pirmosios savaitės pasisakymus, žiniasklaidoje jau nuvilnijo įvairios interpretacijos, nusigriebus porą citatų, ,,drąsių ištraukų" išsiskyrusių ir sudariusių antrą, civilinę santuoką asmenų, kartu gyvenančių nesusituokusių porų ar homoseksualių asmenų atžvilgiu.


CitataAtaskaitoje paliesta homoseksualių porų tema sukėlė didžiausią žiniasklaidos susidomėjimą. Ataskaitoje sakoma, kad homoseksualūs asmenys turi būti gerbiami, Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai, tačiau reikalavimai homoseksualias poras prilyginti šeimoms nesuderinami su Bažnyčios skelbiama santuokos samprata. Tuo tarpu žiniasklaida, pasiremdama keliais raktiniais žodžiais, pavadino ataskaitą ,,žemės drebėjimu" ar ,,lūžio tašku" Bažnyčios nuostatoje homoseksualių asmenų sąjungų atžvilgiu.


CitataVyskupas pakomentavo žiniasklaidos nusičiuptą ataskaitos pastraipą apie homoseksualius asmenis, jų sielovadą. Kiekvienas asmuo yra Dievo dovana ir turi ką duoti kitam. Šia prasme niekas negali to paneigti, kad homoseksualus asmuo gali įnešti savo indėlį į bendruomenės gyvenimą. Problema - kad tai, ką šie asmenys vadina savo teise, nesutampa su Dievo planu, atskleidžiamu Biblijoje. ,,Mes negalime brautis į šių žmonių sąžines, ne mūsų reikalas teisti. Mes esame pakviesti palydėti ir ugdyti, kad jie suprastų Evangelijos žinią, kuri nėra prieš juos kaip asmenis, tačiau skirta jiems, kaip ir kiekvienam, ji gali padėti jiems suprasti savo tapatybę ir išgyventi ją".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-15-vyskupu-sinodas-atviros-diskusijos-susirinkimo-dvasia-ir-revoliucijos-ziniasklaidoje/123117

CitataNe visiems vyskupams šis dokumentas priimtinas, sakė Lenkijos vyskupų konferencijos primininkas, Poznanės arkivyskupas Stanislawas Gądeckis Vatikano radijo laidoje lenkų kalba komentuodamas pirmadienį paskelbtą Sinodo Tėvų pasisakymus apibendrinančią ataskaitą. Pasak lenko arkivyskupo, dokumente nutolstama nuo Jono Pauliaus II mokymo ir net galima įžvelgti antisantuokinės ideologijos pėdsakų. Jis taip pat liudija, kad trūksta aiškios vizijos kam yra skirta Sinodo asamblėja.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-15-dalis-vyskupu-kritiskai-vertina-seimos-sinodo-ataskaita/123088

CitataAtsiverkime Viešpaties siurprizams, nevenkime laiko ženklų. Taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namuose. Komentuodamas Jėzaus žodžius įstatymo aiškintojams, popiežius ragino tikinčiuosius ne laikytis įsitvėrus savo idėjų, tačiau keliauti su Viešpačiu atrandant naujus dalykus.

,,Kodėl tie įstatymo aiškintojai nesuprato laiko ženklų ir prašė ženklo? Visų pirma todėl, kad jie buvo uždari. Užsidarę savo sistemoje, jie buvo puikiai sutvarkę įstatymus, sukūrę šedevrą. Visi žydai žinojo, ką galima daryti, ko ne, iki kur galima eiti. Viskas buvo sutvarkyta, jie buvo ten saugūs", - kalbėjo popiežius. Jiems buvo keista Jėzaus veikla: eiti pas nusidėjėlius, valgyti su muitininkais. Pasak popiežiaus, jiems tai nepatiko, nes tai buvo pavojinga, kėlė pavojų jų įstatymo doktrinai, kurią jų teologai kūrė šimtmečius. Nors jie tai darė iš meilės Dievui, liko užsidarę joje, pamiršo istoriją, pamiršo, kad Dievas yra ne tik įstatymo Dievas, tačiau siurprizų Dievas. Užsidarę savo sistemoje, jie prašė Jėzaus ženklo, nesuprasdami daugybės ženklų, kuriuos Jėzus jiems siuntė ir kurie nurodė, kad laikas jau atėjęs. Be to, jie pamiršo, kad jie buvo keliaujanti tauta. O kai leidiesi į kelionę, visuomet randi naujų dalykų, kurių anksčiau nepažinojai, sakė popiežius.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-14-popiezius-pranciskus-atsiverkime-dievo-siurprizams/123038


Giedrė

Piligrim, man labai patiko kunigo A. Svarinsko mintis, kad Dievas už mus kiemo neiššluos, teks patiems šluotą į rankas paimti. Jis buvo visiškai teisus. Jei galvosime, kad tik, kad ant sofutės reikia sėdėti, tai Dievas tikrai nepadės. Tas pat ir su Sinodu - reikia ir savo galvą turėti. Dievas veikia, bet ir blogis veikia.

Kažkada kun. Svarinskas viešai minėjo, kad jam nebuvo leista šv. Mišių aukoti Vilniaus Arkikatedroje. Tik prieš pat mirtį malonėjo LKB vadovybė jau leisti. Mane tai giliai sukrėtė. Žmogus visą gyvenimą aukojo Bažnyčiai ir Tėvynei, kalėjo ir kentėjo. O po to, jam senatvėje kažkas drįsta drausti šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje aukoti...  :swoon: Skandalas, bet visi tylėjo, nes taip patogiau buvo daug kam. O visokiems prasimušėliams, lengva ranka metantiems kunigystę, tai tokių trukdžių nebuvo kažkodėl. Pikta ir skaudu. Kartą minėjo keli kunigai, kad kardinolas V. Sladkevičius "siekė tariamo šventumo" - savomis ausimis girdėjau. O, kardinolas V. Sladkevičius tikrai šventas žmogus buvo ir jiems patiems iki velionio kardinolo kaip musei iki jaučio.  Galima būtų tęsti ir tęsti ...

Sinode visokių trinčių ir intrigų taip pat tikrai nestinga ir neaišku, ar Popiežius Pranciškus sugebės tiems dalykams atsispirti.

Silvija

Mums reiktų po truputį sukti šturvalą link temos, bo jau krypstame į šoną ;)

Apie žiniasklaidos patikimumą gal geriau čia rašykim: http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,945.msg10831.html#msg10831

Arba kurkim naują temą Sinodo dokumentų apžvalgai.

Tomas M.

Vatikano naujienų santrauka dviem žodžiais: "kaltų nėra" :D

O kalti yra, tai Sinodo organizatoriai. Vyskupai buvo švelniai tariant šokiruoti, kai pirmoji ataskaita buvo išspausdinta jiems (pagrindiniams Sinodo dalyviams) net nesusipažinus su jos galutiniu turiniu, o jau atspausdinta ataskaita buvo pristatyta pirma ne vyskupams, bet... žurnalistams...

Beje, ataskaitos paruošimui patys vyskupai išsirinko iš savo būrio atstovus. Panašu, kad vyskupai patys išsirinko kiek per tradiciškai mąstančią grupę, nes Popiežius savo sprendimu į grupę pats paskyrė papildomus 6 liberalesnius vyskupus.

Citata iš: Pilgrim  spalio 15, 2014, 10:00:31
CitataAtaskaitoje paliesta homoseksualių porų tema sukėlė didžiausią žiniasklaidos susidomėjimą. Ataskaitoje sakoma, kad homoseksualūs asmenys turi būti gerbiami, Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai, tačiau reikalavimai homoseksualias poras prilyginti šeimoms nesuderinami su Bažnyčios skelbiama santuokos samprata. Tuo tarpu žiniasklaida, pasiremdama keliais raktiniais žodžiais, pavadino ataskaitą ,,žemės drebėjimu" ar ,,lūžio tašku" Bažnyčios nuostatoje homoseksualių asmenų sąjungų atžvilgiu.


CitataVyskupas pakomentavo žiniasklaidos nusičiuptą ataskaitos pastraipą apie homoseksualius asmenis, jų sielovadą. Kiekvienas asmuo yra Dievo dovana ir turi ką duoti kitam. Šia prasme niekas negali to paneigti, kad homoseksualus asmuo gali įnešti savo indėlį į bendruomenės gyvenimą. Problema - kad tai, ką šie asmenys vadina savo teise, nesutampa su Dievo planu, atskleidžiamu Biblijoje. ,,Mes negalime brautis į šių žmonių sąžines, ne mūsų reikalas teisti. Mes esame pakviesti palydėti ir ugdyti, kad jie suprastų Evangelijos žinią, kuri nėra prieš juos kaip asmenis, tačiau skirta jiems, kaip ir kiekvienam, ji gali padėti jiems suprasti savo tapatybę ir išgyventi ją".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-15-vyskupu-sinodas-atviros-diskusijos-susirinkimo-dvasia-ir-revoliucijos-ziniasklaidoje/123117


Čia yra video, kur vyskupas aiškiai įkliuvo, nenorėdamas tiesiai atsakyti, kokias ypatingas "dovanas ir savybes" homoseksualūs žmonės gali pasiūlyti Bažnyčiai:

http://youtu.be/PajgVWtgx1M?t=2m46s

Idėja tame, kad visi žmonės turi dovanas ir savybes, kuriomis gali praturtinti Bažnyčią, bet kadangi čia išskiriami homoseksualūs asmenys, susidaro įspūdis, kad homoseksualumas, kaip toks suteikia žmonėms kažkokių specifinių savybių... na žurnalistas ten viską aiškiai išdėsto, tuo tarpu vyskupas pereina į standartinę "reikia gerbti visus" retoriką, taip ir neatsakydamas tiesiai į klausimą.

P.S. Silvija, kai diskusija aprims, atskirsim temą.

Tomas M.

Dar kelios naujienos.

3/4 Sinode pasisakiusių vyskupų yra nepatenkinti relatio dokumentu, apibūdina jį epitetais "tendencingas ir nepilnas", "nepilna santrauka".

Tuo tarpu Kardinolas Gerhard Muller, Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijos vadovas buvo dar griežtesnis, kalbėdamas apie minėtą dokumentą: "negarbingas, gėdingas" ir "visiškai klaidingas" ("Undignified, shameful" and "completely wrong.")

Pietų Afrikos Kardinolas Wilfrid Napier:

"Žinia pasklido, kad tai yra, ką sako Sinodas, ką sako Katalikų Bažnyčia, ir tai yra visiškai ne tai, ką mes sakome. Nesvarbu, kaip mes bandysime tai ištaisyti, nėra galimybės jį atšaukti."

"Žinia pasklido ir tai nėra tikra žinia. Ką mes bepasakytume po to, atrodys, kad bandome daryti žalos kontrolę."


Citata"The message has gone out that this is what the Synod is saying, this is what the Catholic Church is saying, and it's not what we are saying at all," he said. "No matter how we try correcting that ... there's no way of retrieving it."

"The message has gone out and it's not a true message," he added. "Whatever we say hereafter is going to be as if we're doing some damage control."


Jei tai būtų verslo pasaulis, žmonės, atsakingi už tokius dalykus, jau būtų pakeliui į darbo biržą...

Kaip gerai pasakė žurnalistas iš ankstesnio interviu, gerai yra tai, kad atsiskleidė kas yra kas, galime matyti aiškias kovos fronto linijas  :thumbup:

Pilgrim

Kalbame apie Vyskupų Sinodą, kalbame apie kasdieninio gyvenimo peripetijas ... ir man labai šioje vietoje suskamba vakarykštė popiežiaus Pranciškaus katechezė, kuri pasako esmę:
CitataKatechezėje Šventasis Tėvas kreipėsi į visus klausimu: kas mūsų laukia? Mūsų, kaip Bažnyčios, kaip keliaujančios Dievo tautos?

Apaštalas Paulius, pasak jo, Tesalonikų bendruomenės krikščionis, klausiusius tuo paties, paguodė ir savo argumentus užbaigė žodžiais, kurie yra vieni iš gražiausių naujajame Testamente: ,,ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu" (1 Tes 4, 17). Tai paprasti žodžiai, tačiau su tokia tiršta viltimi.
.
Daug sako ir tai, kaip Apreiškimo knygoje Jonas, remdamasis Pranašų intuicija, aprašo paskutinę, galutinę tikrovę - ,,išvydau šventąjį miestą - naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui" (Apr 21,2). Štai kas mūsų laukia. Štai kas yra Bažnyčia: Dievo tauta, kuri seka paskui Viešpatį Jėzų ir ruošiasi kasdien susitikimui su juo, kaip nuotaka su sužadėtiniu. Ir tai nėra vien žodžiai, kalbama apie tikras vestuves! - sakė Pranciškus. - Kristus, tapdamas žmogumi, kaip ir mes, padarydamas mus viena su juo, mus, kaip tautą, iš tiesų padarė savo nuotaka. Tai yra Dievo meilės ir bendrystės plano, vykstančio istorijoje, išsipildymas ir atbaigimas, Dievo tautos istorijos ir kiekvieno iš mūsų istorijos. Viešpats vykdo šį planą.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-16-bendroji-treciadienio-katecheze-kas-laukia-dievo-tautos/123126

Pilgrim

Kviečiu "sudalyvauti" Sinode  ;)

Balsai iš Sinodo
* Kard. Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas.
https://www.youtube.com/watch?v=QHJhgip8yUk
* australė Mavis Pirola ir jos sutuoktinis Ronas
https://www.youtube.com/watch?v=LRIsYbHrtJQ
* Jean Dieudonné Gatsinga, Fokoliarų jaunosios šeimos, Ruanda
https://www.youtube.com/watch?v=l-I4y7JHCgg
* Alice Heinzen Natural Family Planning, JAV.
https://www.youtube.com/watch?v=o-TXfw7VJhg
* George Campos, klausytojas Sinode
https://www.youtube.com/watch?v=sRLsXQ4-nHY
* Artūras As ir Hermelinda Zamberline, brazilai
https://www.youtube.com/watch?v=5NUy_vhqbtI
* Arkiv. Gabriel Mbilingi, Lubango arkivyskupas, Angola
https://www.youtube.com/watch?v=IOD44kWDtng

* Australian couple Ron and Mavis Pirola
https://www.youtube.com/watch?v=AbFDn3G7e1Y

Pilgrim

Atidžiam skaitymui maldos dvasioje straipsnis, bet tik nepameskit maldos dvasios

CitataTęsiant temą arkivysk. Forte atsakė į klausimą ar, kai dokumente kalbama apie Žodžio sėklas ir šventumo bei tiesos elementus, aptinkamus net ir už tradicinės santuokos ribų, kalbama ir apie vienos lyties asmenų sąjungas ir civilines santuokas ten, kur jos yra įteisintos? ,,Man atrodo, kad dokumento požiūris - atsakė Chieti arkivyskupas, - labiau linkęs ieškoti pozityvo visur, kur jo yra, ir be abejo, kad jo ten yra. Nukirsti su kirviu yra lengva, atskirti ir įvertinti visa, kas yra teigiamo, net ir šiose patirtyse, manau yra intelektinio sąžiningumo ir dvasinės artimo meilės pratybos".


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-17-arkivysk-b-forte-garantuoti-homoseksualiu-asmenu-teises-yra-pagarba-asmeniui/123188

Giedrė

Piligrim, na "brangi parama" ar "vertinga parama" sodomitams ir jų sąjungoms bus, nepyk, tačiau skirtumas labai jau menkas. Čia paskutiniame tavo nurodytame straipsnyje. Daugiau žodžių žaismas ar kazuistika, bet situacija  vis vien vienodai apverktina. Ne veltui Fatimos Dievo motina piemenėliams  sakė, kad tarp kardinolų siautės piktasis. Panašu, kad tai jau regime. Niekada nemaniau, kad KB dokumentuose gali atsirasti toks Jėzaus mokymui priešingas traktavimas. Dieve, apsaugok mus ...

Tomas M.

Vatikane Sinode buvo "Vyskupų sukilimas"  :armor: Jo metu Kard. Kasper net nebuvo salėje... Gal dėl to, kad vienam žurnalistui jis pasakė, kad Afrikos Vyskupai turėtų "užsičiaupti", o vėliau melavo, kad to nesakė, bet žurnalistas turėjo įrašą... Gaila neturiu laiko dabar versti, bet pateikiu angliškus šaltinius:

http://www.catholicvote.org/who-is-trying-to-rig-synod14/

(straipsnyje aprašoma visa situacija, kai Vyskupai drąsiai stojo ginti Sinodo ir Popiežius neturėjo kitos išeities, kaip jiems nusileisti  :o )

O čia - "sukilimo" iniciatoriaus Australijos Kardinolo Pell video interviu apie situaciją:

https://www.youtube.com/watch?v=LlLqQJE9G_8

Specialus Sinodo sekretorius Italijos Arkivyskupas Bruno Forte, kuris asmeniškai yra atsakingas už tas nelemtas pastraipas apie homoseksualumo vertę ir pan., buvo pašalintas iš darbo grupės...  :pentecostal:

Video:

Pope Francis' Dilemma

DAILY ROME REPORT 10-17

Po to seka gana liūdna (o gal ir neišvengiama) kulminacija: kardinolas Burke viešai pareiškė, kad Popiežius, elgdamasis kaip nedera Ganytojui, kenkia Bažnyčiai  :o

BREAKING: Pope Harming the Church

Conservative Cardinal Who Clashed With Pope Francis Confirms He Has Been Ousted

Šis interviu (su Kard. Kasper audio įrodymu) paaiškina, kad Popiežiaus parinkti 5 žmonės, kurie sudarė minėtą relatio dokumentą, buvo palankūs Kard. Kasper idėjoms:

World Over - 2014-10-16 - Analysis of the Synod on the Family, Robert Royal with Raymond Arroyo

CitataIf Pope Francis had selected certain cardinals to steer the meeting to advance his personal views on matters like divorce and the treatment of LGBT people, Burke said, he would not be observing his mandate as the leader of the Catholic Church.

"According to my understanding of the church's teaching and discipline, no, it wouldn't be correct," Burke said, saying the pope had "done a lot of harm" by not stating "openly what his position is." Burke said the Pope had given the impression that he endorses some of the most controversial parts of the Relatio, especially on questions of divorce, because of a German cardinal who gave an important speech suggesting a path to allowing people who had divorced and remarried to receive communion, Cardinal Walter Kasper, to open the synod's discussion.

"The pope, more than anyone else as the pastor of the universal church, is bound to serve the truth," Burke said. "The pope is not free to change the church's teachings with regard to the immorality of homosexual acts or the insolubility of marriage or any other doctrine of the faith."


Reikia melstis už Bažnyčios vienybę. Daug žmonių jau seniai kalbėjo, kad Pop. Pranciškus neatsargiai elgiasi, o po relatio dokumento, tai pasidarė dar akivaizdžiau. Jei tas dokumentas būtų įgyvendintas tikrovėje, RKB galėtų pamiršti apie net ir tolimą galimybę galutinai susivienyti su Šv. Pijaus X kunigų brolija ar su Ortodoksais... nebent norima susivienyti su protestantais...

Reikia prisiminti, kad Kard. Burke, jau prieš kelias dienas viešai kvietė Popiežių apginti katalikų tikėjimą, sakydamas, kad Popiežiaus viešas pareiškimas tokioje įtemptoje situacijoje labai vėluoja. Dabar turėtų įvykti akistata ir galutinai atsiskleisti situacija. Toks jausmas, kad didžioji dalis Sinodo Vyskupų yra už tradicinį Bažnyčios moralinį mokymą, o mažoji liberali grupė, palaikoma Popiežiaus, įvairiais būdais bandė prastumti savo nuomonę, net pasinaudojant nekatalikiškais metodais ir įvairiomis manipuliacijomis...  :swoon:

Pilgrim

Būkime labai atsargūs su terminais ir jų vartojimu, kad paskui mūsų tarpe irgi nekiltų :fencing:
nėra termino "tradicinis katalikų bažnyčios mokymas"

Tomas M.

Bent jau vienas jėzuitas naudoja terminą "tradicinis oficialus katalikų moralės mokymas" ;)

Aukštyn