Sveikiname visus su Švč. Jėzaus Širdies švente!

Ir pabaigai lietuvių pranciškonų skaitoma Švč. Jėzaus Širdies litanija:

Pavadinimas: Jėzaus Širdis ir mūsų laikai
Autorius: Mons. Dr. Pr. Olgiati, Milano Švč. Jėzaus Širdies Kat. Universiteto Prof.
Išleidimo metai: 1944-05-02
Leidėjas: Tėvai Jėzuitai
Spaustuvė: Darbininkas, South Boston, Massachusetts.
Šaltinis: ProDeoEtPatria.lt
Imprimi Potest: James H. Dolan S.J., Praep. Prov. Novae Angliae
Imprimatur: + Richard J. Cushing, D.D. Bishop of Boston

Kiti formatai: ...skaityti toliau "Jėzaus Širdis ir mūsų laikai – Mons. Dr. Pr. Olgiati"

Gailestingumo jubiliejaus logotipasPopiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo metų renginių planą. Gailestingumo jubiliejaus renginių kalendoriuje numatyta ir Kunigų diena birželio 3-oji, kurios metu drauge bus švenčiamas ir Švč. Jėzaus Širdies šventės 160-ųjų metinių jubiliejus.

Šv. Jono Eudo pastangomis Švč. Jėzaus Širdies šventė pirmą kartą buvo paminėta 1670 m. rugpjūčio 31 d. 1856 m. Popiežius Pijus IX šią šventę padarė privalomą visai Bažnyčiai. Popiežius Pijus XII šiai šventei suteikė aukščiausią šventės statusą.

1

Ryto Švč. Jėzaus Širdies pasveikinimas ir pasiaukojimas

Meldžiantis individualiai

Sveikinu Tave, Švenčiausioji Jėzaus Širdie, gyvasis ir gyvybę teikiantis amžinojo gyvenimo šaltini, begalinis dievybės lobyne, liepsnojantis dieviškos meilės židiny! Tu esi mano poilsio vieta ir mano saugiausias prieglobstis. Mano brangiausias Išganytojau, uždek mano širdį ta degančia meile, kuria liepsnoja Tavoji Širdis. Išliek į mano širdį tą daugybę malonių, kurių šaltinis yra Tavoji Širdis. Tegul Tavo Širdis būna manąja, o manoji tebūna amžinai paklusni Tavajai Širdžiai ...skaityti toliau "Maldos Švč. Jėzaus Širdžiai"

1

Miela krikščionio siela, sveika atvykusi! Tu ieškai Ramybės Uosto, Neišsemiamo Malonių Šaltinio, Dieviškos Meilės Židinio - Švč. Jėzaus Širdies! Tikimės, kad ryšiesi leistis į šį šventumo kelią. Kelią, kurio tikslas - pamilti Švč. Jėzaus Širdį taip, kaip Ji myli tave, atverti Dievui savo Širdį, kad Jis ją perkeistų ir padarytų panašią į savo Širdį. Ženki šiuos žingsnius ir neteks gailėtis, nes tie, kurie eina šiuo keliu, bus apdovanoti Dieviškosios Širdies pažadais! ...skaityti toliau "Kelias į Švč. Jėzaus Širdį"