Pereiti prie turinio Eucharistija - Jėzaus Švč. Širdis

Įsikūnijusiojo Žodžio širdis – Katalikų Bažnyčios katekizmas apie Švč. Jėzaus Širdį

Švč. Jėzaus Širdies pamaldumas yra Eucharistinis pamaldumas.

Jėzus per visą savo gyvenimą, savo agonijos ir kančios metu mus visus ir kiekvieną atskirai pažinojo ir mylėjo, ir atidavė save už kiekvieną iš mūsų. Dievo Sūnus „pamilo mane ir paaukojo save už mane“ Gal 2:20.

Jis mylėjo mus visus žmogiška širdimi. Dėl to Šventoji Jėzaus Širdis, perverta mūsų nuodėmių ir mums išganyti, „yra laikoma ypatingu ženklu ir simboliu [...] tos meilės, kuria Atpirkėjas nepaliauja mylėjęs savo amžinąjį Tėvą ir visus žmones“.Katalikų Bažnyčios katekizmas / Įsikūnijusiojo Žodžio širdis #478

Išeidamas iš šio pasaulio pas Tėvą, Kristus mums paliko Eucharistiją, būsimos garbės drauge su Juo laidą; dalyvavimas šventojoje Aukoje mūsų širdį padaro panašią į Jo Širdį, palaiko mūsų jėgas šio gyvenimo kelionėje, žadina ilgėtis amžinojo gyvenimo ir jau dabar vienija su dangaus Bažnyčia, su Švenčiausiąja Mergele Marija ir visais šventaisiais.Katalikų Bažnyčios katekizmas / Eucharistijos sakramentas #1419

Eucharistija - Jėzaus Švč. Širdis
Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą.