Pereiti prie turinio TavoRankose.org

Valdorfo mokyklos – kuo pavojingas Rudolfo Šteinerio mokymas ir antroposofija

Lietuvoje gana sparčiai plinta taip vadinamos Valdorfo (Šteinerio) mokyklos, paremtos šios mokymo sistemos įkūrėjo, savitos pasaulėžiūros, filosofijos bei pedagogikos metodo pradininko Rudolfo Šteinerio mokymu - antroposofija ("žmogaus mokslu"). Šios mokymo sistemos mokyklos dažnai pabrėžia savo naujovišką ir alternatyvų požiūrį į vaikų švietimą, o mes - lietuviai, dažnai norime išbandyti viską "naujausią ir geriausią". Dažnai tėvai susižavi reklaminiais filmukais, gražiais straipsniais ir pasitikėdami gerais atsiliepimais, patiki savo vaikų auklėjimą ir švietimą sistemai, apie kurią beveik nieko nežino. Nors Valdorfo mokyklos dažnai lyginamos su Montesori ir kitais alternatyviais pedagogikos metodais, tačiau po gražiais žodžiais slypi paslaptinga, neaiški, o kartu gana tamsi filosofija ir ja paremtas požiūris į pasaulį, turintis okultizmo, rasizmo ir fantastikos bruožų.

Susijęs straipsnis apie antroposofiją: Biodinaminiai ūkiai – piktos ir pavojingos sektos šešėlyje

Rudolfo Šteinerio žmogaus rasių modelis
Rudolfo Šteinerio žmogaus rasių modelis

Ar žinojote, kad baltaodžiai mėlynų akių žmonės yra aukščiausioji rasė? Kad Arijai kilo iš nuskendusio Atlantidos žemyno? Ar girdėjote apie Lemūriją? Ar norite, kad jūsų vaikas būtų mokomas melstis neaiškioms dvasioms, kad jam būtų aiškinama apie karmą, sielų reinkarnaciją ir pan.? Jei ne, sukluskite, brangūs tėveliai, nes tai yra tiesos, kurias skelbia Rudolfo Šteinerio mokymas - antroposofija, kuriuo tiesiogiai remiasi Valdorfo mokyklų mokymo programa. Taigi, žiūrint iš katalikiškos perspektyvos, ši filosofijos ir mokymo sistema tiesiogiai prieštarauja tikėjimui ir nėra tinkama mūsų vaikų švietimui, bei auklėjimui. Tačiau pabandykime giliau panagrinėti šią problemą.

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“.Mt 7: 15–20

Alternatyvių švietimo ir vaikų ugdymo metodų poreikis

Atgavus nepriklausomybę, Lietuva pradėjo sparčiai integruotis į vakarų kultūrą. Atrodo, kad tuos krikščionybe ir tautiškumu paremtus švietimo principus, kuriuos mes bandėm išsaugoti per 50 okupacijos metų, nėra taip svarbu tęsti, nes ten - vakaruose, jie viską geriau sumąstė, viską patobulino, mums tereikia panirti į viso to "gėrio" jūrą ir naudoti tai savo gyvenime.

Taip mūsų šalyje pradėjo greitai plisti įvairių egzotiškų idėjų apaštalai, pradedant baltmarškiniais, juodas kuprines dėvinčiais mormonais, baigiant dianetikos centru, po sąmonės valdymo šydu nešančiu scientologų sektos mokymą. Dabar matome ir kitus, kiek labiau užsimaskavusius judėjimus, kurie pasiremdami finansiniais Europos Sąjungos ir savo motininių centrų šaltiniais, bando tyliai skverbtis į naujovių ištroškusias post-sovietinės erdvės šalis.

Pedagoginėse mokyklose mokomi būsimieji mokytojai yra supažindinami ir su Valdorfo/Šteinerio pedagogika, bet tai padaroma labai paviršutiniškai, nekalbama apie filosofinius-religinius šio metodo aspektus. Plačiau apie tai galite paskaityti Lietuvos krikščionių studentų bendrijos svetainėje: Kristaus ir žmogaus samprata antroposofijoje

Dažnai vaikų tėveliai tampa patiklūs, nes Valdorfo mokyklose ir vaikų darželiuose mato krikščioniško auklėjimo elementus - kalbama apie Jėzų, švenčiamos Kūčios, Kalėdos, Velykos ir pan. Bet ar viskas taip paprasta? Juk ir musulmonai pripažįsta Jėzų ir gerbia Mariją, taip pat yra tūkstančiai kitų įvairiausių sektų, siejančių save su krikščionybe. Ar mes laisva ranka atiduotume savo vaikus auklėti į bet kurią "krikščionišką" mokymo įstaigą, pavyzdžiui Jehovos liudytojų? Ir dar svarbiau, ką apie Jėzų manė pats mokymo metodo įkūrėjas Rudolfas Šteineris, koks buvo jo krikščionybės supratimas? Tai yra informacija, kuri privers jus susimąstyti ir suklusti, prieš priimant svarbius šeimos sprendimus.

Iš tiesų tarp propagandinės savireklamos ir tikrovės mylių mylios. Fritzas Beckmannshagenas, pedagogikos psichologas, tik patvirtina: "Niekur aš nemačiau tokios aiškios perskyros tarp trokštamo vaizdo ir tikrovės, kaip Valdorfo judėjime". Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos bruožai. Jan Badewien, teologijos daktaras, tikybos mokytojas.

Galima būtų teigti, kad Lietuvos Valdorfo mokyklos yra kitokios, kad jose nebus dėstomos okultinės, fantastinės ar rasistinės praktikos, tačiau pasaulinė praktika rodo ką kitą. Vienas iš Šteinerio/Valdorfo švietimo sistemos bruožų yra nuoseklumas, nes visos mokyklos yra kontroliuojamos iš antroposofijos judėjimo centro Šveicarijoje. Minėta organizacija kontroliuoja Valdorfo ir Šteinerio pavadinimus, tad jei mokykla naudoja jų kontroliuojamą vardą, ji turi sekti ir organizacijos populiarinamu dvasiniu mokymu. Kad susidaryti geresnį įspūdį apie antroposofiją, siūlome paskaityti keletą straipsnių tiesiai iš Rudolfo Šteinerio archyvų svetainės:

Theosophy of the Rosicrucian. Mans Communal Life Between Death and a New Birth. Birth into the Physical World.

Occult Significance of Blood: An Esoteric Study. A Lecture By Rudolf Steiner, Berlin, October 25, 1906.

Valdorfo vaikų darželiai ir mokyklos - faktai

 • Populiari mokymo sistema, ypač anglosaksų šalyse (Anglija, Naujoji Zelandija, Australija), kur šios mokyklos yra remiamos net valstybiniu lygiu. Valdorfas.org informuoja, kad šiuo metu pasaulyje veikia daugiau nei 1000 Valdorfo mokyklų ir daugiau nei 2000 vaikų darželių.
 • Valdorfo mokymo sistema remiasi Rudolfo Šteinerio - ezoteriko, antroposofijos judėjimo pradininko, mokymu.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija 2003-04-09 pritarė Valdorfo pedagogikos mokyklos Lietuvoje koncepcijai.

Užsienio patirtis

BBC televizijos atliktame tyrime apie Valdorfo/Šteinerio mokymo sistemą, parodoma malda dvasioms, pristatomas Rudolfo Šteinerio supratimas, kad per anksti išmokus skaityti, gali būti pakenkta vaiko sielos reinkarnacijai. Pateikiamas jo mokymas apie rasės sąsają su dvasiniu išsivystymu, kur aukščiausią dvasinį lygį gali pasiekti tik baltosios rasės žmonės, o tarp baltųjų labiausiai išsivysčiusi yra Arijų rasė. Atkreipiamas dėmesys į reikalavimą, kad Šteinerio sistemos pedagogai širdyje privalo turėti "antroposofinį impulsą":

Ar gali pati mokymo filosofija/metodas paveikti vaiko mokymąsi? Štai vienas tėvų pasakoja, kad jo vaikas nebuvo perkeltas į sekančią klasę, nes mokytojos sprendimu vaiko siela nebuvo pilnai apsigyvenusi jo kūne, mat vaikas piešiniuose vaizdus piešdavo iš perspektyvos, tarsi žvelgiant iš viršaus. Kita mama pasakoja atvejus, kai vaikai parsinešdavo iš mokyklos velnio paveikslėlius, jiems būdavo pasakojama, kad jie reinkarnavosi ir patys pasirinko sau tėvus. Taip pat cituojami atvejai, kad vaikai mokytojų sprendimu buvo pradedami mokyti skaityti tik nuo 9 metų amžiaus:

Patirtis iš UK. Keliamas klausimas, kodėl Šteinerio/Valdorfo mokyklos yra finansuojamos valstybės ir kodėl jos turi išskirtinį statusą. Įvardijami faktai, kad Valdorfo mokyklose naudojama pedagoginė metodika leidžia vykti vaikų patyčioms, o nukentėję vaikai yra diskriminuojami.

Rudolfas Šteineris (Rudolf Steiner) ir antroposofija

Rudolfas Šteineris (Rudolf Steiner, 1861-1925) – austrų filosofas, literatūrologas, rašytojas ir dramaturgas, menininkas, ezoterikas, antroposofijos pradininkas (šaltinis: Valdorfas.org).

Antroposofija – tai pažinimo kelias, skirtas dvasinio prado žmoguje atvedimui prie visatos dvasinio prado...

Antroposofai – tie, kurie jaučia, kaip pagrindinį gyvenimo poreikį, tam tikrus žmogiškosios būties ir visatos klausimus, kaip kad žmonės jaučia alkį ir troškulį. ~ Rudolfas Šteineris (Rudolf Steiner) (šaltinis: ValdorfoIniciatyvos.lt)

Valdorfo vaikų darželių ir mokyklų mokytojų, bei auklėtinių patirtis

Ką apie Valdorfo/Šteinerio švietimo sistemą sako buvę mokiniai, mokytojai, darbuotojai:

The worldview underlying Waldorf schools is an occult religion that involves doctrines of evolution and reincarnation. Human beings move upward as they gain “knowledge of higher worlds.” To gain this knowledge firsthand, people must develop clairvoyance. Preparation for clairvoyance involves such things as heightened imagination and dream consciousness.

Waldorf schools aim to assist children on the path toward knowledge of higher worlds. To this end, Waldorf teachers serve as missionaries or priests. However, they generally do so secretively, believing that they possess "mystery wisdom" that other people cannot appreciate. According to Steiner, outsiders who should be told as little as possible include the parents of Waldorf students.

Returning to the quotation, above: There is only one correct “purpose and direction” in life: It is the spiritual evolutionary path laid out by Steiner. Children are encouraged to move upward on this path as “free human beings.” According to Steiner, freedom is the birthright of all real human beings (things are different for people who are not really human). According to Steiner, true freedom means willingly submitting to the intentions of the many good gods who stand over mankind. Of course, we also need to resist the evil gods. In practice, becoming truly "free" means giving up your liberty and accepting Steiner’s religious teachings.

That’s it, in brief. I know it sounds bizarre, but that’s what Waldorf schools are all about: promoting the religion of Anthroposophy.

As for the bit about people who aren't really human, you should know that for every Steiner quotation that sounds attractive, there are others that are the reverse. Here's one: Telling Waldorf teachers to conceal his doctrines from outsiders, Steiner said, "Imagine what people would say if they heard that we say there are people who are not human beings." A world of sorrow can be found in such statements.

Don’t take my word for any of this. Focus on the quotations I provide throughout this website — the words spoken by Rudolf Steiner and his followers. Read as much of this material as you wish; buy and read some of Steiner's books; visit other websites; and then draw your own conclusions.

Resursai Valdorfo mokyklų bei antroposofijos tema

waldorfcritics.org - pasaulinis buvusių Valdorfo/Šteinerio mokyklų mokinių, mokytojų, administratorių ir t.t. tinklas, atskleidžiantis tikrąjį sistemos veidą.

Waldorf Watch - svetainė, kurioje buvę Šteinerio/Valdorfo šietimo sistemos auklėtiniai, bei auklėtinių tėvai pateikia svarbią užkulisių informaciją, kuri atskleidžia mažai žinomus faktus.

The Waldorf Review - atskleidžiant skandalus, susijusius su Valdorfo švietimo sistema.

Valdorfo sistemos kritikų diskusijų grupė.

Waldorf Awareness - Valdorfo mokyklų informacija iš Naujosios Zelandijos.

Stop Steiner in Stroud

Steinerkritikk.no - svetainė apie tikrąjį Šteinerio/Valdorfo švietimo sistemos veidą norvegų, vokiečių ir anglų kalba.

Analitiniai straipsniai:

Destructive sects: Anthroposophy

The true nature of Steiner (Waldorf) education. Mystical barmpottery at taxpayers’ expense. Part 1

The Steiner Waldorf cult uses bait and switch to get state funding. Part 2

Steiner Waldorf Schools Part 3. The problem of racism.

What Every Parent Should Know About Steiner-Waldorf Schools

Frome Steiner Academy: Absurd Educational Quackery

The Insidious Pervasiveness of the Cult of Rudolf Steiner

Warm and Woolly? An anthroposophical experiment. By Kristín A. Sandberg and Trond K. O. Kristoffersen

N. A. BERDYAEV (BERDIAEV) THEOSOPHY AND ANTHROPOSOPHY IN RUSSIA

Valdorfo mokyklos - trojos arklys Lietuvos švietimo sistemoje

Ar viskas, ką remia Europos Sąjunga, yra naudinga Lietuvai, mūsų vaikams? Mūsų politikai yra rimtai susirūpinę Rusijos įtaka mūsų švietimo sistemai, tačiau yra ir kitas kultūrinės atakos vektorius, ir jis ateina iš mums "draugiškų" vakarų...

P.S. Straipsnis bus pildomas.

2 komentarai apie “Valdorfo mokyklos – kuo pavojingas Rudolfo Šteinerio mokymas ir antroposofija

 1. Komentras

  Valdorfo sistema Lietuvoje jau daugybę metų nebe "naujausia". Dabar Lietuvoje "ant bangos" A.L. "Vaikystės sodai" ir kt. Ką manote apie juos? Verta tėvelius dėl kažko perspėti ar ne? Gaila, kad rašant tokias "naujienas" vis dar vadovaujamasi kažkokia užsienio patirtimi, kai jau yra gausybė vaikų ir jaunuolių, baigusių šios sistemos mokyklas ir darželius. Kur lietuviški pavyzdžiai? Ar kalbinot bent vieną žmogų, kuri su šia sistema susiduria konkrečiai čia, Lietuvoje? Mano vaikai lankė darželį ir nebuvo jie raginami melstis jokiom neaiškioms dvasioms, jiems nebuvo aiškinama apie jokias karmas ir reinkarnacijas. Lankė kartu su įvairios odos spalvos vaikais ir nė vienas dėl jos nebuvo nei žeminamas, nei diskriminuojamas. Jei jau taip atvirai - vis tik sistemos pačios filosofinis pagrindas (su juo tėvai supažindinami dar prieš einant į šio sistemos ugdymo įstaigą) "paėmė" viršų - nors maniau, kad man jis nebus svarbus, kol nepalies vaikų, vis tik vis "kapsėjo" galvoje, nedavė ramybės ir dar kartą turbūt nebesiryžčiau. Tuo labiau nesirinkčiau mokyklos, nes ten jau nebesutampa požiūris į ugdymą ne tik dėl filosofinės sistemos.

  BET - ką jūs siūlote katalikams tėvams? Manote didmiesčiuose ir kitur pakanka darželių, kurie patenkintų tikinčiųjų poreikius? Manote bet kuris valstybinis geriau negu štai toks, "valdorfinis"? Iš pokalbių su praktikuojančiomis šeimomis, deja, matau kiek kitokią situaciją - kai mūsų vaikai kasmet prieš Kalėdas turėjo adventą, o pieš Kūčias vaidindavo Kalėdų pasakojimą (be jokių ezoterinių išvedžiojimų), kai kurie valstybiniuose darželiuose, taip ir nebūtų išgirdę, kad Kalėdos kažkaip susiję su Jėzumi, nes dažniausiai teturėdavo kažkokį triukšmingą karnavalą su Seniu (advento metu). Beje, triukšmingas karnavalas advento metu net ir kai kuriuose pro katalikiškuose darželiuose, pasirodo, yra įprasta praktika, dangstantis skambia fraze, kad "Adventas - džiaugsmingo laukimo metas" ir "pamirštant", kad "rimties". Nesiplėsiu - tiesiog va tokia asmeninė patirtis. Kurioje, deja, nematau valstybine programa besivadovaujančių darželių pranašumo. Nes ten lygiai taip pat su jūsų vaikais gali dirbti tiek katalikas, tiek visiškas ateistas.

  Kritikuoti mes, žinoma, visada greiti, bet būtų gerai, kad po visos šitos kritikos pateiktumėte konstruktyvius pasiūlymus apie tai "o ką gi konkrečiai daryti?" katalikams tėvams? Na ne visi turi dovaną ir charizmą kaip A.L. savo darželius steigti ir kad jų būtų pakankama. Namuose iki mokyklos laikyti, net kai neturi tokios galimybė? Mūsų pasirinkimas buvo toks. Su supratimu, kad religinis ugdymas - visų pirma tėvų pareiga. Galbūt daugiau to nesirinktume, nes, kaip minėjau tas "pagrindas" vis tik nedavė ramybės. Tačiau iki šiol nematome ir "valstybinių" pranašumo. Jokio.

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *