Pereiti prie turinio TavoRankose.org

1

Miela krikščionio siela, sveika atvykusi! Tu ieškai Ramybės Uosto, Neišsemiamo Malonių Šaltinio, Dieviškos Meilės Židinio - Švč. Jėzaus Širdies! Tikimės, kad ryšiesi leistis į šį šventumo kelią. Kelią, kurio tikslas - pamilti Švč. Jėzaus Širdį taip, kaip Ji myli tave, atverti Dievui savo Širdį, kad Jis ją perkeistų ir padarytų panašią į savo Širdį. Ženki šiuos žingsnius ir neteks gailėtis, nes tie, kurie eina šiuo keliu, bus apdovanoti Dieviškosios Širdies pažadais! ...skaityti toliau "Kelias į Švč. Jėzaus Širdį"

Ses. Birutė Žemaitytė (Švč. Jėzaus Širdies mažųjų tarnaičių seserų kongregacija) pasakoja Šv. Margaritos Marijos Alakok (Alacoque) gyvenimą ir jos išgyventas Švč. Jėzaus Širdies vizijas.

Kiekvieną sutiktą žmogų reikia mylėti Jėzaus Širdimi. Ses. Birutė Žemaitytė

Rodolfo Morgari - Santa Margherita Maria Alacoque e la devozione al Sacro Cuore
Foto: Giovanni Destefanis (licencija)

Apačioje pateikiame trumpus dalių aprašymus ir nuorodas į Marijos Radijo laidų puslapius ...skaityti toliau "Seselės Birutės Žemaitytės laidų ciklas, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai „Dievas yra Meilė”"

Pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai kilmė ir istorija

Galima sakyti, kad pamaldumo ištakos kyla iš pačios krikščionybės aušros. Lionginas, romėnų karininkas, ietimi pervėrė Jėzaus šoną, o šv. Jonas evangelistas vėliau užrašė: Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas < ...> Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė (Jn 19, 36-37). Bažnyčios Tėvai įsikūnijimo ir Atpirkimo pagrindą ir apvainikavimą matė Dieviškos Meilės paslaptyje. Šv. Jonas Chrizostomas (apie 354-407), šv. Ambraziejus (apie 340-397), šv. Anzelmas (1033-1109), šv. Bernardas (1091-1153), o taip pat kiti gausūs pamokslininkai ir rašytojai ruošė dirvą Jėzaus Širdies pamaldumui ...skaityti toliau "Švenčiausioji Jėzaus Širdis"